ไขมันพอกตับ (Fatty liver)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทนำ: คือโรคอะไร? พบบ่อยไหม?

          ไขมันพอกตับ(Fatty liver หรือ Fatty liver disease ย่อว่า FDL)คือ โรคที่มีไขมันในเลือดเข้าไปจับสะสมอยู่ในตับเกินปกติ คือ ประมาณ 5-10% ของน้ำหนักตับ   ทั่วไปมักเป็นไขมันชนิด’ไตรกลีเซรายด์ /Triglyceride   

         ไขมันพอกตับเป็นโรคพบบ่อย คือ ประมาณ 10-35% ของประชากร โดยแตกต่างกันในแต่ละเชื้อชาติและในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตามพบถึงประมาณ 75% ในคนเป็นโรคอ้วนและน้ำหนักตัวเกิน และมักเป็นโรคที่เป็นสาเหตุให้เมื่อตรวจเลือดจากตรวจสุขภาพประจำปีแล้วพบว่า มีการทำงานผิดปกติของตับ

         ไขมันพอกตับ พบทุกอายุ ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ โดยบางการศึกษาพบเกิดในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย แต่บางการศึกษา อัตราเกิดใกล้เคียงกันทั้งสองเพศ

         อนึ่ง: ชื่ออื่นของไขมันพอกตับ เช่น  ไขมันเกาะตับ,  ไขมันจับตับ,  กรดไขมันพอกตับ,  ไขมันจุกตับ, Hepatic steatosis

 

โรคไขมันพอกตับเกิดได้อย่างไร?

ไขมันพอกตับ

กลไกเกิดโรคไขมันพอกตับ อาจจากมีการผิดปกติในการใช้พลังงานของร่างกาย ส่งผลให้มีปริมาณไขมันในร่างกายสูง เช่น  จากอาหาร, จากร่างกายสร้างไขมันมากขึ้น, หรือ จากร่างกายนำไขมันไปใช้ได้น้อยลง, จึงส่งผลให้มีไขมันสะสมในตับสูงขึ้น, หรือมีความผิดปกติอื่นๆที่ส่งผลให้ร่างกายนำไขมันไปสะสมที่ตับสูงขึ้น, หรือมีการผิดปกติในการสันดาปอาหารคาร์โบไฮเดรต(แป้งและน้ำตาล)ด้วยฮอร์โมนอินซูลิน(Insulin)จากตับอ่อน ส่งผลให้ร่างกายนำคาร์โบไฮเดรตไปใช้ไม่หมด คาร์โบไฮเดรตส่วนเกินเหล่านี้จึงเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของไขมันไตรกลีเซอไรด์ที่ร่างกายนำไปเก็บสะสมไว้ในตับ ทั้งนี้เพราะพบโรคนี้ได้สูงในผู้ป่วยโรคเบาหวาน  

โรคไขมันพอกตับมีสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงจากอะไร?

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไขมันพอกตับแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งความรุนแรงของโรคจะขึ้นกับทั้งปริมาณแอลกอฮอล์, ประเภท, และระยะเวลาสะสมในการดื่มต่อเนื่อง เรียกว่า ‘Alcoholic fatty liver’, และสาเหตุที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ เรียกว่า ‘Non alcoholic fatty liver disease (ย่อว่า เอนเอเอฟแอลดี/NAFLD)’

ทั้งนี้  กลุ่มที่’ไม่ดื่ม’สุรา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  มีสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงได้หลากหลาย เช่น 

 • มีโรคเกี่ยวกับการสันดาป/การใช้พลังงานของร่างกาย ที่เรียกว่า ‘กลุ่มอาการเมตาโบลิก(Metabolic syndrome)’ เช่น โรคอ้วนและน้ำหนักตัวเกิน, โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง,  โรคไขมันในเลือดสูง
 • ภาวะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ หรือภาวะทุพโภชนา เช่น  โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง หรือ จากการได้รับอาหารทางหลอดเลือดต่อเนื่อง
 • เป็นผลข้างเคียงจากยาบางชนิด เช่น ยาเคมีบำบัดรักษาโรคมะเร็ง ยาปฏิชีวนะบางชนิด ยาในกลุ่มสเตียรอยด์  ยาต้านไวรัสบางชนิด  ยาต้านฮอร์โมนบางชนิดในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม   ยาพาราเซตามอลในปริมาณสูงต่อเนื่อง
 • ได้รับสารพิษบางชนิด เช่น การบริโภคเห็ดมีพิษ  ยาฆ่าแมลง
 • สูบบุหรี่: มีหลายการศึกษาในปัจจุบันพบว่าการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสียงเกิดไขมันพอกตับจากร่างกายได้รับสารพิษจากควันบุหรี่
 • ติดเชื้อต่างๆบางชนิด เช่น  เอชไอวี,  โรคไวรัสตับอักเสบซี
 • กินอาหารให้พลังงานสูงเป็นประจำ รวมทั้ง ไขมัน โปรตีน และ/หรือ คาร์โบไฮเดรต
 • ลดน้ำหนักอย่างหักโหม
 • ผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนัก (Bariatric surgery)
 • อาจจากพันธุกรรม

 

โรคไขมันพอกตับมีอาการอย่างไร?

ทั่วไป โรคไขมันพอกตับมักไม่ก่อให้เกิดอาการ แต่เป็นการตรวจพบโดยบังเอิญจากการตรวจเลือดดูการทำงานของตับในการตรวจสุขภาพทั่วไป, หรือจากการตรวจภาพตับด้วยอัลตราซาวด์ในการตรวจวินิจฉัยโรคอื่นของอวัยวะในช่องท้อง เช่น โรคอื่นๆของตับ, ถุงน้ำดี,ตับอ่อน,ไต  

          อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดไขมันพอกตับต่อเนื่องโดยไม่มี การรักษา ควบคุม หรือหยุดสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง, โรคไขมันพอกตับอาจค่อยๆรุนแรงขึ้น เปลี่ยนเป็นการอักเสบของตับ  มีพังผืดเกิดในตับ และลุกลามเป็นโรคตับแข็งในที่สุด ซึ่งมักพบเกิดจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อเนื่อง,  แต่ในกลุ่มที่ไขมันพอกตับไม่ได้เกิดจากการดื่ม แอลกอฮอล์ โอกาสเกิดการรุนแรงของโรคจะน้อยกว่า เช่น

 • ผู้ป่วยไขมันพอกตับที่’ไม่ดื่ม’สุราและ’ไม่มี’การอักเสบและพังผืดของตับพบเป็นมะเร็งตับน้อยมาก แต่ยังไม่มีการศึกษาที่รายงานสถิติเกิดมะเร็งตับที่ชัดเจน
 • คนอ้วนมีโอกาสเกิดการอักเสบและพังผืดของตับจากไขมันพอกตับโดยที่’ไม่ดื่ม’แอลกอฮอล์ได้ประมาณ 23%  เรียกว่า ‘โรค Non alcoholic steatohepatitis (เอนเอเอสเอช/NASH)’ 
 • ประมาณ20%ของผู้ป่วยโรคNASH/ตับอักเสบจากไขมันพอกตับชนิด’ไม่ได้เกิด’จากแอลกอฮอล์ โรคจะรุนแรงและกลายเป็นโรคตับแข็ง,และมีโอกาสตายจากตับแข็งได้ประมาณ10%
 • ประมาณ3%ของ’โรคNASH’นี้มีโอกาสเกิดมะเร็งตับ
 • ในยุโรปและสหรัฐอเมริกามีการศึกษารายงานว่ามะเร็งตับสาเหตุจาก’*ดื่มแอลกอฮอล์’สูงถึงประมาณ30-45%(ขึ้นกับปริมาณแอลกอฮอล์และระยะเวลาที่ดื่ม)          

         *ทั้งนี้ เมื่อมีอาการในโรคไขมันพอกตับ อาการที่พบได้ เช่น

 • อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
 • อาจเจ็บใต้ชายโครงขวา (ตำแหน่งที่อยู่ของตับ)
 • แน่น อึดอัดท้อง จากตับโตขึ้น
 • อาจมีตับโต คลำพบได้ ปกติจะคลำตับไม่ได้
 • อาจผอมลงโดยไม่ได้เกิดจากการอดอาหารหรือจากลดน้ำหนัก(น้ำหนักลดผิดปกติ)

แพทย์วินิจฉัยโรคไขมันพอกตับอย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยโรคไขมันพอกตับได้จาก

 • ประวัติอาการ ประวัติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประวัติการเจ็บป่วยทั้งในอดีตและในปัจจุบัน ประวัติใช้ยาต่างๆ
 • การตรวจร่างกาย  
 • ตรวจเลือดดูค่าการทำงานของตับ  
 • ตรวจภาพตับด้วยอัลตราซาวด์ และ
 • อาจมีการตรวจอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นกับสิ่งผิดปกติที่แพทย์ตรวจพบและดุลพินิจของแพทย์ เช่น
  • ตรวจภาพตับด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(ซีทีสแกน) และ/หรือ เอมอาร์ไอ และ/หรือ
  • ตัดชิ้นเนื้อจากตับเพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยา  

 

รักษาโรคไขมันพอกตับอย่างไร?

แนวทางการรักษาโรคไขมันพอกตับ คือ

 • ปรับพฤติกรรม: เช่น
  • ไม่ดื่มแอลกอฮอล์/สุรา,  เลิกสุรา,  เลิก หรือ หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆดังกล่าวแล้วใน’หัวข้อ สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงฯ’   
  • จำกัดอาหารไขมัน และ คาร์โบไฮเดรต
  • ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดโรคอ้วนและน้ำหนักตัวเกิน
  • เลิกบุหรี่, ไม่สูบบุหรี่
  • ออกกำลังกายสม่ำเสมอตามควรกับสุขภาพ
 • ให้ยาลดไขมันในเลือด
 • ให้ยารักษาโรคที่เป็นสาเหตุ เช่น ยาเบาหวาน  ฯลฯ
 • นอกจากนั้น อาจให้ยาบางชนิดเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตับ เช่น
  • ยาช่วยการทำงานของตับ
  • ยาเพิ่มการไหลเวียนเลือดในตับ
  • วิตามินอี

 

โรคไขมันพอกตับรุนแรงไหม? มีผลข้างเคียงอย่างไร?

         โดยทั่วไป ถ้าตรวจพบตั้งแต่ในระยะที่ยังไม่มีอาการ ภายหลังการดูแลรักษา โรคไขมันพอกตับมักกลับเป็นปกติ, แต่ถ้ามีอาการแล้ว การรักษาโรคให้กลับเป็นปกติจะอยากกว่ามาก อาจเพียงช่วยไม่ให้โรครุนแรงขึ้นจนกลายเป็นโรคตับแข็ง ดังกล่าวแล้วใน ‘หัวข้อ อาการฯ’

         ส่วนผลข้างเคียงจากโรคไขมันพอกตับที่สำคัญ คือ  การที่โรครุนแรงกลายเป็นโรคตับแข็ง, หรือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับโดยเฉพาะกรณีไขมันพอกตับที่เกิดจาก ’ดื่มแอลกอฮอล์’  

 

ดูแลตนเองอย่างไรเมื่อเป็นโรคไขมันพอกตับ? ควรพบแพทย์เมื่อไร?

การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคไขมันพอกตับ และ การพบแพทย์ คือ

 • ปฏิบัติตามแพทย์ พยาบาล แนะนำ
 • เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • เลิกบุหรี่
 • ใช้ยาต่างๆเฉพาะแต่ที่จำเป็น และควรเป็นยาที่แพทย์แนะนำ ถ้าจำเป็นต้องซื้อยากินเอง ควรปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนเสมอ
 • ควบคุมน้ำหนัก ลดความอ้วน ไม่ให้เกิด โรคอ้วนและน้ำหนักตัวเกิน
 • จำกัดอาหารให้พลังงาน โดยเฉพาะ คาร์โบไฮเดรตและไขมัน
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกวันตามควรกับสุขภาพ
 • รักษาควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุให้ได้ดี เช่น โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเลือดสูง
 • พบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามนัดเสมอ และ
 • รีบพบแพทย์/มาโรงพยาบาลก่อนนัดเมื่อ มีอาการต่างๆผิดไปจากเดิม, หรืออาการต่างๆแย่ลง, หรือเมื่อกังวลในอาการ

ป้องกันโรคไขมันพอกตับอย่างไร?

โรคไขมันพอกตับสามารถป้องกันได้โดย ‘ปรับพฤติกรรม’ ที่สำคัญคือ

 • เลิก/ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • เลิก/ไม่สูบบุหรี่
 • ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดโรคอ้วนและน้ำหนักตัวเกิน
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอตามควรกับสุขภาพ
 • จำกัดอาหารคาร์โบไฮเดรต และไขมัน
 • ป้องกัน และควบคุมรักษาโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวแล้วใน’หัวข้อ สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงฯ’
 • ระมัดระวังการใช้ยาต่างๆ, ใช้ยาเฉพาะแต่ที่แพทย์แนะนำและที่จำเป็น, และ ปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยากินเองเสมอ

บรรณานุกรม

 1. Bayard, M. et al. (2006). Nonalcoholic fatty liver disease. Am Fam Physician. 73, 1961-1968.
 2. Braunwald, E., Fauci, A., Kasper, L., Hauser, S., Longo, D., and Jameson, J. (2001).  Harrison’s principles of internal medicine (15th ed.). New York: McGraw-Hill.
 3. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15831-fatty-liver-disease   [2022,June18]
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Fatty_liver_disease  [2022,June18]
 5. https://emedicine.medscape.com/article/175472-overview#showall  [2022,June18]
 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Non-alcoholic_fatty_liver_disease  [2022,June18]
 7. https://www.bmj.com/content/343/bmj.d6891  [2022,June18]
 8. https://en.wikipedia.org/wiki/Triglyceride   [2022,June18]
 9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26907206/  [2022,June18]
 10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4239482/  [2022,June18]