ปัสสาวะน้อย (Oliguria)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปัสสาวะน้อย เป็นอาการ ไม่ใช่โรค เป็นอาการที่มีปริมาณน้ำปัสสาวะน้อยผิดปกติ โดย

  • ในเด็กอ่อน ปัสสาวะน้อย คือภาวะที่เด็กปัสสาวะได้น้อยกว่า 1 มิลลิลิตร (มล.) ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม (กก.) ใน 1 ชั่วโมง (ชม.)
  • ในเด็กอายุมากกว่า 1 เดือนขึ้นไป ปัสสาวะน้อยหมายถึงปัสสาวะได้น้อยกว่า 0.5 มล. ต่อน้ำ หนักตัว 1 กก. ใน 1 ชั่วโมง
  • ส่วนในผู้ใหญ่ คือ ปัสสาวะน้อยกว่า 0.5 มล. ต่อ น้ำหนักตัว 1 กก. ใน 1 ชม. หรือ 17-21 มล.ใน 1 ชั่วโมง (ไม่คิดต่อน้ำหนักตัว) หรือ น้อยกว่า 300- 500 มล. ต่อวัน

สาเหตุของภาวะปัสสาวะน้อย ที่พบได้บ่อย ได้แก่

  • ภาวะขาดน้ำ เช่น โรคลมแดด ดื่มน้ำน้อย หรือ ท้องเสียรุนแรง
  • ภาวะช็อก เช่น จากโรคหัวใจ หรือจากการติดเชื้อรุนแรงในกระแสโลหิต/ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ
  • โรคไต เช่น ภาวะไตวาย
  • การ/โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
  • หรือ ภาวะมีการอุดตันในระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น ต่อมลูกหมากโต หรือ โรคมะเร็งลุกลามกดท่อไต นิ่วในไต เป็นต้น

ทั้งนี้ การรักษาภาวะปัสสาวะน้อยจะขึ้นกับแต่ละสาเหตุ

บรรณานุกรม

  1. Oliguria http://en.wikipedia.org/wiki/Oliguria [2014,Feb11].