กาติฟลอกซาซิน (Gatifloxacin)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทนำ: คือยาอะไร?

กาติฟลอกซาซิน (Gatifloxacin) คือ ยาปฏิชีวนะรุ่นที่ 4 ของกลุ่มยาฟลูโอโรควิโนโลน(Fluoroquinolones) สามารถออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย แต่ไม่สามารถต่อต้าน พวกเชื้อโรคหวัดซึ่งมีสาเหตุจากโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสได้  

ยากาติฟลอกซาซินถูกเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) ภายใต้ชื่อการค้าว่า “Tequin” ทางคลินิกนำไปใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจ (โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ,  การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ (โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ), การติดเชื้อทางผิวหนัง (ผิวหนังติดเชื้อ)

ยากาติฟลอกซาซิน มีรูปแบบของยาแผนปัจจุบันทั้งชนิด ยาหยอดตา ยาฉีด และยารับประทาน สามารถรับประทานก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้ การรับประทานโดยทั่วไปใช้ขนาด 400 มิลลิกรัมต่อวัน จึงถือเป็นข้อดีประการหนึ่งของยานี้แต่ต้องดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอเพื่อช่วยเรื่องการกระจายตัวของยา หากมียาอื่นๆที่ผู้ป่วยต้องรับประทานร่วมด้วย แพทย์/เภสัชกรจะแนะนำให้รับประทานยากาติฟลอกซาซินห่างจากยาชนิดอื่น 4 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำโดยเฉพาะกลุ่มยาลดกรดที่มีส่วนประกอบของ Magnesium (เข่น Magnesium hydroxide), Aluminium (เช่น Alum milk) หรือยา Quinapril, ยาSucralfate, รวมถึงยาและอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบของธาตุเหล็ก และ สังกะสี ด้วยยาเหล่านี้จะรบ กวนการดูดซึมของยากาติฟลอกซาซิน

จากการศึกษาเรื่องการกระจายตัวของยานี้ในร่างกายจะพบว่า หลังการดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด ตัวยากาติฟลอกซาซินจะเข้าจับตัวกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 20% ร่างกายต้องใช้เวลาเฉลี่ยประ มาณ 7 - 14 ชั่วโมงเพื่อกำจัดปริมาณยาครึ่งหนึ่งออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

ประเทศไทยมักพบยานี้ที่เป็นรูปแบบของยาหยอดตา ส่วนยารับประทานและยาฉีดจะพบเห็นในต่างประเทศเสียส่วนมาก เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ป่วยเองไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาในรูปแบบใดก็ตาม จะต้องใช้ตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น และไม่ควรซื้อหามาใช้ด้วยตนเองโดยเด็ดขาด

กาติฟลอกซาซินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) รักษาโรคอะไร?

กาติฟลอกซาซิน

ยากาติฟลอกซาซินมีสรรพคุณรักษาโรค/ข้อบ่งใช้: เช่น

 • ใช้รักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เช่น หลอดลมอักเสบ   ปอดบวม  ไซนัสอักเสบ
 • รักษาการติดเชื้อที่ผิวหนัง
 • รักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ใช้เป็นยาหยอดตาเพื่อรักษาอาการอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น เยื่อตาอักเสบ กระจกตาอักเสบ

กาติฟลอกซาซินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยากาติฟลอกซาซินคือ ตัวยาจะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในตัวแบคทีเรียที่มีชื่อว่า DNA gyrase และ Topoisomerase IV ส่งผลให้แบคทีเรียหยุดการเจริญเติบโต ไม่สามารถกระจายพันธุ์และตายลงในที่สุด

กาติฟลอกซาซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยากาติฟลอกซาซินมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 400 มิลลิกรัม/เม็ด
 • ยาฉีด ขนาด 400 มิลลิกรัม/40 มิลลิลิตร
 • ยาหยอดตา ขนาดความเข้มข้น 0.3%

กาติฟลอกซาซินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ก.ปอดอักเสบ/ ปอดบวม:

 • ผู้ใหญ่: เช่น  รับประทานครั้งละ 400 มิลลิกรัมวันละครั้งเป็นเวลา 7 - 14 วัน

ข.ไซนัสอักเสบ:

 • ผู้ใหญ่: เช่น รับประทานครั้งละ 400 มิลลิกรัมวันละครั้งเป็นเวลา 10 วัน

ค.ติดเชื้อที่ผิวหนัง:

 • ผู้ใหญ่: เช่น รับประทานครั้งละ 400 มิลลิกรัมวันละครั้งเป็นเวลา 7 - 10 วัน

ง.โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะชนิดที่ไม่รุนแรง: เช่น

 • ผู้ใหญ่: เช่น รับประทานครั้งละ 400 มิลลิกรัมครั้งเดียว หรือรับประทานครั้งละ 200 มิลลิกรัมวันละครั้งเป็นเวลา 3 วัน

จ.ติดเชื้อระบบเดินปัสสาวะชนิดที่รุนแรง: เช่น

 • ผู้ใหญ่: เช่น รับประทานครั้งละ 400 มิลลิกรัมวันละครั้งเป็นเวลา 7 - 10 วัน

*อนึ่ง:       

 • ขนาดยานี้ในเด็ก (นิยามคำว่าเด็ก): จะขึ้นกับอายุและน้ำหนักตัวของเด็ก ดังนั้นการใช้ยานี้ในเด็กจึงต้องอยู่ในคำสั่งของแพทย์ผู้รักษา
 • สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้ และควรรับประทานยานี้ในเวลาเดียวกัน ของแต่ละวัน
 • ขนาดยาหยอดตา: ขึ้นกับเป็นการอักเสบของเนื้อเยื่อตาชนิดใด เช่น เยื่อตาอักเสบ หรือ กระจกตาอักเสบ เป็นต้น ดังนั้นการใช้ยานี้เป็นยาหยอดตารวมถึงขนาดยาจึงต้องอยู่ในคำสั่งจากแพทย์ผู้รักษา

*****หมายเหตุ:  ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยากาติฟลอกซาซิน ผู้ป่วยควรแจ้ง  แพทย์ พยาบาล และเภสัชกร เช่น

 • ประวัติแพ้ยาทุกชนิด เช่น กินยา/ใช้ยาแล้ว คลื่นไส้มาก ขึ้นผื่น หรือแน่นหายใจติดขัด/หายใจลำบาก/ หอบเหนื่อย
 • มีโรคประจำตัวต่างๆ รวมทั้งกำลังกินยา/ใช้ยาอะไรอยู่ เพราะยากาติฟลอกซาซินอาจส่งผลให้อาการของโรคเหล่านั้นรุนแรงขึ้น หรืออาจเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับยาอื่นๆที่กิน/ที่ใช้อยู่ก่อน
 • หากเป็นสุภาพสตรีควรแจ้งว่าอยู่ในภาวะตั้งครรภ์/มีครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร เพราะยาหลายประเภทสามารถผ่านทางน้ำนมหรือรก และเข้าสู่ทารกจนก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

 หากลืมรับประทานยากาติฟลอกซาซิน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียง กับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

 ทั้งนี้ผู้ป่วยที่รับประทานยานี้ไม่ต่อเนื่องหรือลืมรับประทานบ่อยครั้ง มีโอกาสที่จะเกิด                      การดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียและทำให้อาการป่วยรุนแรงมากยิ่งขึ้น

กาติฟลอกซาซินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยากาติฟลอกซาซินสามารถก่อให้เกิดผล/อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)   เช่น  

 • คลื่นไส้
 • ช่องคลอดอักเสบ
 • ท้องเสีย
 • ปวดหัว
 • วิงเวียน
 • ชีพจรเต้นผิดจังหวะ
 • ความดันโลหิตสูง
 • ปวดท้อง
 • เบื่ออาหาร
 • อาหารไม่ย่อย
 • ตัวสั่น
 • วิตกกังวล
 • รู้สึกสับสน
 • นอนไม่หลับ
 • กระสับกระส่าย
 • อาจพบอาการผื่นคัน
 • เหงื่อออกมาก
 • ผิวแห้ง
 • ฝันร้าย
 • ความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน
 • ตาพร่า
 • หูอื้อ
 • ปัสสาวะขัด
 • ขาเป็นตะคริว
 • น้ำตาลในเลือดสูง
 • บวมตามใบหน้า-ปลายมือและเท้า
 • มีไข้
 • ปวดหลัง
 • เจ็บหน้าอก  

มีข้อควรระวังการใช้กาติฟลอกซาซินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้กาติฟลอกซาซิน เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้หรือแพ้ยาในกลุ่ม Fluoroquinolones
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง
 • ห้ามใช้ยากับสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (ควรต้องเป็นคำสั่งจากแพทย์ผู้รักษา)
 • หากใช้ยานี้แล้วมีอาการแพ้ยาเช่น ผื่นคัน ตัวบวม หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก ให้หยุดการใช้ยานี้ทันทีแล้วรีบมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยเร็วทันที/ฉุกเฉิน
 • ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคไต หากจำเป็นต้องใช้ยานี้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้แพทย์อาจต้องปรับขนาดรับประทานเป็นกรณีไป
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง:  ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยากาติฟลอกซาซินด้วย) ยาแผนโบราณ   อาหารเสริม   ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด  และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

กาติฟลอกซาซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยากาติฟลอกซาซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น  

 • หลีกเลี่ยงการรับประทานยากาติฟลอกซาซิน ร่วมกับ ยาที่มีส่วนประกอบของธาตุเหล็ก, ยาลดกรดชนิดต่างๆ เช่น ยาที่มีส่วนประกอบของ Aluminium และ Magnesium, ด้วยจะทำให้การดูดซึมของกาติฟลอกซาซินลดน้อยลงไป
 • การรับประทานยากาติฟลอกซาซิน ร่วมกับยา Digoxin อาจทำให้ร่างกายได้รับพิษจากยา Digoxin มากยิ่งขึ้น หากจำเป็นต้องใช้ยาร่วมกันแพทย์จะปรับขนาดการใช้ยาให้เหมาะสมเป็นกรณีไป
 • การรับประทานยากาติฟลอกซาซิน ร่วมกับยา Hydrocortisone อาจทำให้เกิดภาวะเส้นเอ็นอัก เสบหรือเส้นเอ็นปริแตกโดยเฉพาะกับผู้ป่วยสูงอายุ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาทั้งคู่ร่วมกัน
 • การรับประทานยากาติฟลอกซาซิน ร่วมกับยา Acarbose (ยาเบาหวาน) อาจทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำจนเคยมีรายงานว่าผู้ป่วยเกิด ภาวะช็อก มีอาการโคม่า และตายในที่สุด ดังนั้นจึงไม่สมควรใช้ยาร่วมกัน

ควรเก็บรักษากาติฟลอกซาซินอย่างไร?

ควรเก็บรักษายากาติฟลอกซาซิน: เช่น

 • เก็บยาในช่วงอุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius)
 • ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์
 • เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/ แสงแดด ความร้อน และความชื้น
 • เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

กาติฟลอกซาซินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยากาติฟลอกซาซิน  มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Gatimax (กาติแมค) Pharos
Tequin (ทีควิน) Bristol-Myers Squibb
Zymar (ไซมาร์) Allergan

 

บรรณานุกรม

https://en.wikipedia.org/wiki/Gatifloxacin  [2021,Dec11]

https://www.medicinenet.com/gatifloxacin-oral/article.htm   [2021,Dec11]

https://www.mims.com/INDIA/drug/info/gatifloxacin/?type=full&mtype=generic#Dosage   [2021,Dec11]

https://www.mims.com/Thailand/drug/info/Zymar/?type=brief   [2021,Dec11]

5 https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2004/21061s023,024,21062s026,037lbl.pdf  [2021,Dec11]

6 https://www.drugs.com/drug-interactions/gatifloxacin-index.html?filter=3&generic_only=  [2021,Dec11]

https://www.mims.com/Singapore/drug/info/Tequin/  [2021,Dec11]

https://www.mims.com/Indonesia/drug/info/Gatimax/   [2021,Dec11]