Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ปอด  ระบบทางเดินหายใจ 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

หอบ  ไอ  หอบเหนื่อย  

บทนำ

โรคปอด หรือโรคของปอด หรือ โรคทางปอด (Pulmonary disease หรือ Lung disease) คือ โรค หรือภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อปอด หรือกับหลอดลม จึงส่งผลให้เกิดอาการต่างๆอันเนื่องมาจากการขาดออกซิเจน เพราะปอดมีหน้าที่ฟอกโลหิต กำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนเกินในเลือดให้ออกจากร่างกายทางลมหายใจออก ในขณะเดียวกันก็นำออกซิเจนจากอากาศเข้าสู่เซลล์ต่างทั่วร่างกายผ่านทางเม็ดเลือดแดง (แนะนำ อ่านเพิ่มเติมรายละเอียดทางกายวิภาค และทางสรีรวิทยาของปอดได้ในบทความในเว็บ haamor.com เรื่อง ปอด: กายวิภาคปอดและสรีรวิทยา) ทั้งนี้ในบทความนี้ ของเรียกโรคของปอด/โรคทางปอดว่า “ โรคปอด

โรคปอดมีสาเหตุเกิดได้จากหลากหลาย (ดังจะกล่าวต่อไปในหัวข้อ สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง) ซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยโรคหนึ่งทั่วโลกในทุกเชื้อชาติ พบได้ในทุกวัยตั้งแต่ทารกแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ โดยโอกาสเกิดใกล้เคียงกันทั้งในผู้หญิงและในผู้ชาย

ในออสเตรเลีย พบโรคปอดได้ประมาณ 7 ล้านคนในคนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ในสหรัฐอเมริกาพบคนเป็นโรคหวัด (โรคหนึ่งที่จัดอยู่ในโรคทางปอด)ประมาณ 1พันล้านคนในทุกๆปี ในสหราชอาณาจักร 1 ใน 7 คนของประชากร มีการเจ็บป่วยด้วยโรคปอดเรื้อรัง เช่น โรคหืด โรคถุงลมโป่งพอง และโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง และเช่นเดียวกัน ในประเทศแคนาดา พบโรคปอดได้มากกว่า 10% ของผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลและโรคปอดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตประมาณ 16% ของผู้เสียชีวิตชาวแคนาดาทั้งหมด ส่วนในสหรัฐอเมริกา การเสียชีวิตจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD, Chronic obstructive pulmonary disease) จัดอยู่ในลำดับที่ 4 และจากโรคปอดอักเสบ /โรคปอดบวมอยู่ในลำดับที่ 6 ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด

โรคปอดแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ โรคปอดเฉียบพลัน และโรคปอดเรื้อรัง โดย

ก. โรคปอดเฉียบพลัน มักเกิดจากการติดเชื้อ หรือจากอุบัติเหตุโดยตรงต่อปอด เป็นโรคที่มักรักษาได้หาย และใช้ระยะเวลาในการรักษาสั้นๆ ประมาณ 2-4 สัปดาห์ โดยโรคปอดเฉียบพลันที่พบได้บ่อย คือจากปอดติดเชื้อ (โรคปอดติดเชื้ออาจเรียกได้อีกชื่อว่า โรคติดเชื้อทางเดินหายใจตอนล่าง) ที่พบบ่อยคือ จากติดเชื้อไวรัส หรือติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคหวัด โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม วัณโรค

และโรคปอดเฉียบพลันสาเหตุอื่นๆที่พบได้บ้าง เช่น โรคมีก้อนลิ่มเลือดเล็กๆหลุดเข้าอุดกั้นหลอดเลือดปอด/สิ่งหลุดอุดหลอดเลือดปอด (Pulmonary embolism) ภาวะปอดแตก/โรคโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ (Pneumothorax)จากอุบัติเหตุ หรือจากการแตกของถุงลมพอง (Bleb)ที่มีขนาดใหญ่ในปอดโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือ โรคจากขึ้นที่สูง

ข. โรคปอดเรื้อรัง เป็นโรคที่รักษาไม่หาย เป็นเรื้อรัง เป็นๆหายๆ และมีการ กำเริบเป็นโรคปอดเฉียบพลันได้เป็นระยะๆ แต่สามารถรักษาควบคุมให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิต โดยโรคปอดเรื้อรังที่พบได้บ่อย เช่น โรคหืด โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคถุงลมโป่งพอง โรคหลอดลมพอง โรคมะเร็งปอด หรือโรคมะเร็งจากอวัยวะอื่นๆแพร่กระจายสู่ปอด เช่น จาก โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งกระดูก โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน โรคมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา หรือจาก โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

โรคปอดมีสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงจากอะไร?

โรคของปอด

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคปอด ได้แก่

โรคปอดมีอาการอย่างไร?

อาการของโรคปอดจากทุกสาเหตุจะคล้ายคลึงกัน โดยอาการที่พบบ่อย คือ

แพทย์วินิจฉัยโรคปอดได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยโรคปอดได้จาก

รักษาโรคปอดอย่างไร?

แนวทางการรักษาโรคปอด คือ การรักษาสาเหตุ และการรักษาประคับประคองตามอาการ

โรคปอดรุนแรงไหม? มีผลข้างเคียงไหม?

การพยากรณ์โรคหรือความรุนแรงของโรคปอดขึ้นกับสาเหตุ

ในส่วน ผลข้างเคียงจากโรคปอด คือ

ดูแลตนเองอย่างไร? ควรพบแพทย์เมื่อไร? เมื่อไหร่ควรพบแพทย์ก่อนนัด?

การดูแลตนเองที่สำคัญที่สุด คือ เมื่อมีอาการดังกล่าวแล้วใน ‘หัวข้อ อาการฯ’

ส่วนในกรณีเมื่อแพทย์วินิจฉัยแล้วว่า เป็นโรคปอด การดูแลตนเอง ได้แก่

มีการตรวจคัดกรองโรคปอดไหม?

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีตรวจคัดกรองโรคปอดที่มีประสิทธิภาพซึ่งรวมถึงโรคมะเร็งปอดด้วย ดังนั้นการดูแลตนเองที่ดีที่สุด คือ การป้องกันโรคปอด โดยการป้องกันสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งที่สำคัญ คือ คือ ป้องกันการติดเชื้อ และการเลิกสูบบุหรี่ การไม่สูบบุหรี่

ป้องกันโรคปอดได้อย่างไร?

การป้องกันโรคปอด คือการป้องกันสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง ที่สำคัญ ได้แก่

บรรณานุกรม

  1. https://www.lung.org/assets/documents/research/estimated-prevalence.pdf [2019,Dec8]
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Respiratory_disease [2019,Dec8]
  3. https://medlineplus.gov/ency/article/000066.htm [2019,Dec8]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Horyjong1 Finare
Frame Bottom