Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ต่อมไร้ท่อ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ไขมันในเลือดสูง 

บทนำ

ยาโพรบูคอล (Probucol) เป็นยาที่ใช้ลดภาวะ/โรคไขมันในเลือดสูง เริ่มแรกที่มีการใช้ยานี้ จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบำบัดโรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery disease) กลไกการออกฤทธิ์หลักๆคือ เพิ่มอัตราการเผาผลาญไขมันคอเลสเตอรอลชนิดแอลดีแอล (LDL) นอกจากนี้ตัวยาโพรบูคอลยังช่วยยับยั้งการสังเคราะห์ไขมันคอเลสเตอรอล และชะลอการดูดซึมไขมันชนิดนี้จากระบบทางเดินอาหารเข้ากระแสเลือดอีกด้วย

กลุ่มผู้บริโภค/ผู้ป่วยที่แพทย์สามารถนำยานี้มาบำบัดรักษาได้นั้นจะต้องมีสภาพร่างกายหรือ ประวัติการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้เช่น

ทางคลินิกผู้ที่มีภาวะไขมันในร่างกายเกิน/สูงอาจจะไม่พบสัญญาณเตือนใดๆและยังรู้สึกเหมือนเป็นปกติ นอกจากได้รับการตรวจร่างกายแล้วแพทย์พบร่องรอยของโรค กรณีที่แพทย์ทำการจ่ายยาโพรบูคอล ผู้ป่วยต้องรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัดถึงแม้จะมีอาการเป็นปกติก็ตา

ยาโพรบูคอลถูกออกแบบมาเพื่อใช้ควบคุมระดับไขมันในเลือด ไม่ได้มุ่งเน้นเป็นยารักษาอาการเจ็บป่วยที่ทรุดหนักแล้ว นอกจากนี้ผู้ป่วยจะต้องควบคุมการรับประทานอาหารประเภทหวานจัด เค็มจัด เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพของยานี้

ข้อด้อยบางประการของยาโพรบูคอลคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ลดไขมันคอเลสเตอรอลชนิดดีที่เรียกว่า เฮชดีแอล (HDL) ด้วย จึงอาจเป็นเหตุผลให้บางประเทศในซีกโลกตะวันตกเพิกถอนและยกเลิกการใช้ยาโพรบูคอล

โพรบูคอลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

โพรบูคอล

ยาโพรบูคอลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อควบคุมระดับไขมันแอลดีแอล (LDL) ของร่างกายที่ เกินปกติ

โพรบูคอลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาโพรบูคอลมีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะออกฤทธิ์ให้ร่างกายเพิ่มการเผาผลาญไขมัน แอลดีแอล (LDL) มากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยชะลอการสังเคราะห์ไขมันแอลดีแอล (LDL) ในทางคลินิกยังพบว่ายาโพรบูคอลช่วยยับยั้งการดูดซึมไขมันดังกล่าวจากระบบทางเดินอาหารได้เล็กน้อยอีกเช่นกัน จากกลไกเหล่านี้ส่งผลให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

โพรบูคอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาโพรบูคอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทานขนาด 250 และ 500 มิลลิ กรัม/เม็ด

โพรบูคอลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาโพรบูคอลมีขนาดรับประทานเช่น

  • ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้งหลังอาหารเช้า - เย็น และควรรับ ประทานยานี้พร้อมอาหาร
  • เด็ก: ห้ามใช้ยานี้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปีลงมา และหากจำเป็นต้องใช้ยานี้กับผู้ป่วยเด็กที่มีอายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไปแพทย์ผู้รักษาเท่านั้นที่จะเป็นผู้พิจารณาการใช้ยาได้อย่างเหมาะสม

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาโพรบูคอล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาโพรบูคอลสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาโพรบูคอลตรงเวลา

โพรบูคอลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาโพรบูคอลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้โพรบูคอลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาโพรบูคอลเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาโพรบูคอลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

โพรบูคอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาโพรบูคอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาโพรบูคอลอย่างไร?

ควรเก็บยาโพรบูคอลภายใต้อุณหภูมิห้องที่เย็น ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

โพรบูคอลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโพรบูคอลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Lorelco (โลเรลโค)Aventis Pharmaceuticals

บรรณานุกรม

  1. http://www.drugbank.ca/drugs/DB01599 [2016,March19]
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Probucol [2016,March19]
  3. http://www.drugs.com/cons/probucol.html [2016,March19]
  4. http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/probucol-oral-route/before-using/drg-20065644 [2016,March19]
  5. https://www.cimsasia.com/India/drug/info/probucol/?type=full&mtype=generic#Dosage [2016,March19]
  6. http://www.drugs.com/drug-interactions/probucol-index.html?filter=3&generic_only= [2016,March19]
  7. http://www.drugs.com/imprints/lorelco-250-2681.html [2016,March19]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน paifahnuttaya NBP tababy2536 mochadiva
Frame Bottom