Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เต้านม  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

มะเร็งเต้านม  

บทนำ

ฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) เป็นฮอร์โมนเพศที่ร่างกายผลิตขึ้นในผู้หญิง ฮอร์โมนเอสโตรเจนผลิตขึ้นจากรังไข่ มีความสำคัญในการทำหน้าที่ส่งเสริมการแสดงลักษณะเด่นของเพศหญิงอาทิ การมีเต้านมหรือการมีประจำเดือน

จากการศึกษาพบว่า มะเร็งเต้านมหลายชนิดมีความสัมพันธ์กับฮอร์โมนเอสโตรเจนกล่าว คือ ฮอร์โมนเอสโตรเจนสามารถเร่งการเจริญเติบโตของมะเร็งได้ในกรณีมะเร็งเต้านมนั้นมีตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจน (Positive Estrogen Receptor, ย่อว่า ER+) ยาที่ต้านการทำงานของฮอร์ โมนเอสโตรเจนต่อตัวรับเอสโตรเจนที่เซลล์มะเร็งเต้านมได้จึงสามารถจำกัดความเจริญเติบโตของมะเร็งไว้ได้

ยาโทเรมิฟีน (Toremifene) เป็นยาที่ใช้รักษามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย (Metasta tic Breast Cancer) ชนิดที่มีตัวรับเอสโตรเจน (Positive Estrogen Receptor) หรือมะเร็งเต้านมที่ต้องอาศัยฮอร์โมนเอสโตรเจนในการเจริญเติบโตในสตรีวัยหมดประจำเดือน (Postmeno pausal)

ยาโทเรมิฟีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ยาโทเรมิฟีน

ยาโทรเรมิฟีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ในการรักษามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย (Metasta tic Breast Cancer) ในสตรีวัยหมดประจำเดือนแล้ว (Postmenopausal) โดยใช้กับมะเร็งเต้านมชนิดที่มีตัวรับเอสโตรเจน (Positive Estrogen Receptor) หรือมะเร็งชนิดที่ต้องใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนในการเจริญเติบโต

ยาโทเรมิฟีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาโทเรมิฟีนเป็นยาที่จัดอยู่ในกลุ่มยาที่มีความสามารถในการปรับเข้ากับตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนอย่างจำเพาะ (SERM, Selective Estrogen Receptor Modulators) ยาโทเรมิฟีนสามารถจับกับตัวรับเอสโตรเจน (Estrogen Receptor) ได้อย่างจำเพาะ โดยแข่งขันการเข้าจับกับตัวรับเอสโตรเจนกับฮอร์โมนเอสโตรเจน เมื่อมีการเข้าจับกับตัวรับแล้ว ยาโทเรมิฟีนมีความ สามารถในการยับยั้งกระบวนการกระตุ้นการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ (DNA Synthesis, ดีเอ็นเอคือ สารรหัสพันธุกรรมซึ่งกระบวนการสังเคราะห์ดีเอ็นเอเป็นหนึ่งในกระบวนการแบ่งตัวของเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวน) และกระบวนการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็ง ส่งผลให้เกิดการยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเต้านมที่ต้องอาศัยฮอร์โมนเอสโตรเจนในการเจริญเติบโต (Positive estrogen cancer) ได้

ยาโทเรมิฟีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาโทเรมิฟีนมีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยาเม็ด ขนาดความแรง 60 มิลลิกรัมต่อเม็ด

ยาโทเรมิฟีนมีขนาดรับประทานหรือวิธีใช้ยาอย่างไร?

ยาโทเรมิฟีนมีขนาดยาที่แนะนำสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายในสตรีวัยหมด ประจำเดือนแล้วคือ 60 มิลลิกรัมต่อวัน หรือรับประทานวันละ 1 เม็ด

*****หมายเหตุ:

  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ผู้รักษาได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้อง ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาโทเรมิฟีน ควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

แพทย์อาจจำเป็นต้องปรับระดับยาหรือเฝ้าระวังผลข้างเคียงจากยาเหล่านี้เมื่อใช้ร่วมกับยาโทเรมิฟีน

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาโทเรมิฟีนให้รับประทานโดยทันทีที่นึกขึ้นได้ หากใกล้เวลาการรับประทานยาในมื้อถัดไป ให้ข้ามมื้อยานั้นไปและรับประทานยาตามมื้อยาปกติ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

ยาโทเรมิฟีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาโทเรมิฟีนอาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการไม่พึงประสงค์) บางประ การเช่น อาการรู้สึกร้อนวูบวาบ เหนื่อยง่าย เหงื่อออกมากผิดปกติ นอนไม่หลับ อาจพบปัญหา ด้านสายตาเช่น มีปัญหาในการมองเห็นในเวลากลางคืน ตาแห้ง ปวดศีรษะ วิงเวียน คลื่นไส้ อา เจียน หากอาการเหล่านี้เกิดขึ้นและมีแนวโน้มว่าอาการแย่ลงหรือไม่ทุเลา ให้แจ้งให้แพทย์ทราบในวันนัด หรือพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลก่อนนัด ทั้งนี้ขึ้นกับความรุนแรงและความกังวลต่ออาการ

หากรับประทานยาโทเรมิฟีนแล้วเกิดอาการแพ้ยาเช่น ผื่นคัน อาการบวมของริมฝีปาก เปลือกตา/หนังตา ใบหน้า หรือหายใจไม่สะดวก/หายใจลำบาก หรืออาการข้างเคียงที่มีความรุนแรงเช่น รู้สึกเหนื่อยผิดปกติ หัวใจเต้นผิดจังหวะ มีประจำเดือนหรือเลือดไหลออกทางช่องคลอด ปวดกล้ามเนื้อ และอ่อนเพลียอย่างรุนแรง ปวดข้อ หรือปวดท้อง ให้พบแพทย์/ไปโรง พยาบาลโดยทันที

มีข้อควรระวังการใช้ยาโทเรมิฟีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาโทเรมิฟีนเช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมถึงยาโทเรมิฟีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาโทเรมิฟีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาโทเรมิฟีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาอื่นๆดังต่อไปนี้เช่น

ก. การใช้ยาโทเรมิฟีนร่วมกับยาบางชนิดอาจส่งผลให้คลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดคิวทียาวขึ้น (QT prolongation) ซึ่งอาจนำไปสู่โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาโทเรมิฟีนร่วมกับยาดังต่อไปนี้

ข. การใช้ยาโทเรมิฟีนร่วมกับยาลดการขับแคลเซียมออกจากร่างกายอาจส่งผลให้เกิดภาวะแคลเซียมในเลือดสูงเช่น ยาขับปัสสาวะกลุ่มไธอะไซด์ (Thiazide Diuretics) การใช้ยาร่วมกันแพทย์จะคอยตรวจวัดระดับแคลเซียมในเลือดอย่างสม่ำเสมอ

ค. ยาบางชนิดอาจเหนี่ยวนำให้เอนไซม์ที่ใช้เผาผลาญ (เมทอบอลึซึม/Metabolism) ยาโทเรมิฟีนมากขึ้น ทำให้ระดับยาโทเรมิฟีนในกระแสเลือดลดลงอาจส่งผลให้การรักษาล้มเหลว เช่น ยาฟีโนบาร์บิทัล (Phenobarbital) ยาฟีไนทอย (Phenytoin) และยาคาร์บามาซิพีน (Carbamazepine) หากจำเป็นต้องใช้ยาร่วมกันแพทย์อาจพิจารณาการให้ยาโทเรมิฟีนในขนาด ยาที่มากขึ้น

ง. หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับยาต้านเอสโตรเจนและยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่น ยาวาฟาริน (Warfarin) เนื่องจากการใช้ยาร่วมกันอาจส่งผลให้ระยะเวลาการแข็งตัวของเลือดช้าลง

ควรเก็บรักษายาโทเรมิฟีนอย่างไร?

ควรเก็บรักษายาโทเรมิฟีนโดย

  • เก็บยาในภาชนะบรรจุหรือบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของผู้ผลิต
  • เก็บยาในอุณหภูมิห้องปกติ ควรหลีกเลี่ยงที่อับชื้นเช่น บริเวณใกล้ห้องน้ำ ห้องครัว หรือบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง
  • เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาโทเรมิฟีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ปัจจุบันยาโทเรมิฟีนไม่มีการจำหน่ายในประเทศไทย ในต่างประเทศมีการจำหน่ายโดยใช้ชื่อการค้าและมีผู้ผลิตดังต่อไปนี้

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
ฟาเรสทอน (FARESTON) ORION CORPORATION (ประเทศฟินแลนด์)

บรรณานุกรม

  1. U.S FDA. Summary of Product Characteristics. Toremifene
  2. http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/020497s006lbl.pdf
  3. เว็บไซต์คณะกรรมการอาหารและยา ส่วนสืบค้นผลิตภัณฑ์ข้อมูลยา
  4. http://wwwapp1.fda.moph.go.th/consumer/conframe.asp
  5. International Agency for Research on Cancer (IRAC) Work Group. Monograph: Toremifene, IARC MONOGRAPHS ON THE EVALUATION OF CARCINOGENIC RISKS TO HUMANS, WHO. 1996;66:267-287


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน suksun
Frame Bottom