Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อแบคทีเรีย  ทั่วร่างกาย  

บทนำ

ยาโทรวาฟลอกซาซิน(Trovafloxacin) จัดเป็นยาปฏิชีวนะประเภท Fluoroquinolone รุ่นที่4 ที่มีการออกฤทธิ์กว้าง(Broad-spectrum antibacterial agent) กลไกการออกฤทธิ์คล้ายกับยา Ciprofloxacin และสามารถใช้ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียชนิด Pneumococci ได้เป็นอย่างดี

รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาโทรวาฟลอกซาซิน มีทั้งแบบรับประทาน และแบบยาฉีด กรณียารับประทานมีตัวยาสำคัญ คือ ‘Trovafloxacin mesilate’ ซึ่งมีการดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารเข้าสู่ร่างกายได้เป็นอย่างดี ขณะที่ยาฉีดจะใช้ตัวยาสำคัญที่มีชื่อเรียกว่า ‘อะลาโทรฟลอกซาซิน(Alatrofloxacin)’ ซึ่งเป็นตัวยาที่ยังไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ เมื่อฉีดเข้าสู่กระแสเลือด ร่างกายจะเปลี่ยนสารอะลาโทรฟลอกซาซินไปเป็น โทรวาฟลอกซาซิน เสียก่อนจึงสามารถแสดงฤทธิ์ต่อต้านแบคทีเรียได้

ในปี ค.ศ.1996(พ.ศ.2539) มีการนำยาโทรวาฟลอกซาซินไปช่วยเหลือเด็ก ในประเทศไนจีเรียที่ป่วยด้วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ(Meningitis) พบว่ายานี้สามารถ ส่งผลเสียต่อการทำงานของ ตับ ตา การได้ยิน และสามารถสร้างความเสียหายต่อสมองจึงมีข้อสรุปและบันทึกข้อมูลทางคลินิกถึงข้อห้ามใช้และข้อควรระวังอีกมากมายของยานี้ อาทิ

ดังนั้น การใช้ยาโทรวาฟลอกซาซินจึงต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ปัจจุบันการนำตัวยาชนิดนี้มาใช้จึงมีน้อยลง และบางประเทศอย่างอเมริกา ได้ยกเลิกการใช้ยาโทรวาฟลอกซาซิน และหันไปใช้ยาอื่นๆที่มีผลข้างเคียงน้อยกว่า

โทรวาฟลอกซาซินมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

โทรวาฟลอกซาซิน

ยาโทรวาฟลอกซาซินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียของอวัยวะต่างๆ เช่น

โทรวาฟลอกซาซินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ตัวยาโทรวาฟลอกซาซินมีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ 2 ชนิดของแบคทีเรีย คือ

 • DNA gyrase: ซึ่งทำหน้าที่จำลองและถอดรหัสในสารพันธุกรรม รวมถึงซ่อมแซมสารพันธุกรรมที่เสียหายเพื่อสร้างความพร้อมในการเจริญเติบโต
 • Topoisomerase: เป็นเอนไซม์ที่ใช้แบ่งแยกสารพันธุกรรมขณะที่แบคทีเรีย มีการแบ่งเซลล์

ด้วยกลไกข้างต้น จึงส่งผลให้แบคทีเรียหมดความสามารถในการสร้างสารพันธุกรรม หยุดการแบ่งเซลล์ และตายลงในที่สุด

โทรวาฟลอกซาซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาโทรวาฟลอกซาซินมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาเม็ดชนิดรับประทาน ที่มีตัวยา Trovafloxacin mesylate 100 และ 200 มิลลิกรัม/เม็ด
 • ยาฉีด ที่ประกอบด้วยตัวยา Alatrofloxacin mesylate เทียบเท่าตัวยา Trovafloxacin ขนาด 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร โดยมีขนาดบรรจุ 40 และ 60 มิลลิลิตร/ขวด

โทรวาฟลอกซาซินมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาโทรวาฟลอกซาซินมีขนาดการบริหารยา/ใช้เยา เช่น

ก. สำหรับการติดเชื้อปอดบวม, การติดเชื้อที่ผิวหนัง: เช่น

ข. สำหรับการติดเชื้อในช่องท้อง, การติดเชื้อในทางเดินสืบพันธุ์, การติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน, และการติดเชื้อปอดบวมในโรงพยาบาล: เช่น

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาโทรวาฟลอกซาซิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้ เช่น

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาโทรวาฟลอกซาซิน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไปไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า ให้รับประทานยาที่ขนาดปกติ

โทรวาฟลอกซาซินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาโทรวาฟลอกซาซินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้โทรวาฟลอกซาซินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้โทรวาฟลอกซาซิน เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับ สตรีมีครรภ์ สตรีในภาวะให้นมบุตร และเด็ก
 • ห้ามใช้ยากับผู้ป่วยโรคตับระยะรุนแรง
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานโดยมิได้ขอคำปรึกษาจากแพทย์
 • ห้ามใช้ยานานเกินคำสั่งแพทย์
 • ระหว่างได้รับยานี้ หากเกิดอาการข้างเคียงต่างๆ ควรรีบปรึกษาแพทย์/มาโรงพยาบาลทันที
 • ปฏิบัติตัวตามคำสั่ง แพทย์ พยาบาล เภสัชกร อย่างเคร่งครัด และมาโรงพยาบาลตามที่แพทย์นัดหมายทุกครั้ง
 • ห้ามแบ่งยาห็ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง: ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาโทรวาฟลอกซาซิน) ยาแผนโบราญ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด เสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

โทรวาฟลอกซาซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาโทรวาฟลอกซาซิน มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาโทรวาฟลอกซาซินอย่างไร

ควรเก็บรักษายาโทรวาฟลอกซาซิน เช่น

 • เก็บยาในช่วงอุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส(Celsius)
 • ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น
 • เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อน และความชื้น
 • ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์
 • เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ไม่เก็บยาที่หมดอายุ
 • ไม่ทิ้งยาลงในแม่น้ำคูคลองตามธรรมชาติ

โทรวาฟลอกซาซินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

โทรวาฟลอกซาซิน มีชื่อการค้าที่วางจำหน่ายคือ ‘Trovan’ แต่ในปัจจุบันด้วยอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับตับ ทำให้การใช้ยานี้ค่อยๆเสื่อมความนิยมไป

บรรณานุกรม

 1. file:///C:/Users/apai/Downloads/20060713_da9b26bb-d2d7-4113-a0f9-c6c2280f4875.pdf [2019,Feb2]
 2. https://www.drugs.com/mtm/trovafloxacin.html [2019,Feb2]
 3. https://www.mims.com/thailand/drug/info/trovafloxacin%20mesilate/?type=brief&mtype=generic[2019,Feb2]
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Trovafloxacin [2019,Feb2]
 5. https://www.drugbank.ca/drugs/DB00685[2019,Feb2]
 6. https://www.drugs.com/drug-interactions/trovafloxacin-index.html?filter=3#M [2019,Feb2]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mmkkjung kampanar
Frame Bottom