Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

กระเพาะอาหาร  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ปวดท้องตรงลิ้นปี่ 

บทนำ

ยาแลนโซพราโซล (Lansoprazole) เป็นยาในกลุ่มโปรตอน-ปั๊ม อินฮิบิเตอร์ (Proton-pump inhibitor) มีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งกรด (ยาลดกรด) ในกระเพาะอาหาร บริษัทยาหลายแห่งได้ผลิตยานี้ออกจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้าที่หลากหลายอย่างเช่น Prevacid ซึ่งลิขสิทธิ์ได้สิ้นสุดในปี ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) และมีวางจำหน่ายในร้านขายยาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ยาแลนโซพราโซลมีข้อบ่งใช้อยู่หลายประการเช่น ช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้รวมถึงแผลในทางเดินอาหารที่เกิดจากการใช้ยากลุ่ม NSAIDs นอกจากนี้ยังใช้ร่วมรักษาแผลในกระเพาะอาหารจากโรคติดเชื้อเอชไพโลไรโดยต้องใช้ควบคู่ไปกับยาปฏิชีวนะบางตัวเช่น Amoxicillin 1,000 มิลลิกรัม และ Clarithromycin 500 มิลลิกรัม มีระยะเวลาของการใช้ยาปฏิชีวนะอยู่ประ มาณ 10 - 14 วัน

ยาแลนโซพราโซลมีวางจำหน่ายในรูปแบบยารับประทานและชนิดฉีด หลังการรับประทานตัวยาจะถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารได้มากกว่า 80% ตัวยาในกระแสเลือดจะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 97% ตับจะเป็นอวัยวะที่คอยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของยานี้ ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 1 - 1.5 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

ยาแลนโซพราโซลไม่สามารถบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากมีกรดมากได้ทันที ผู้ป่วยต้องรับประทานยานี้ไปสักระยะหนึ่งจึงจะพบว่าอาการป่วยดีขึ้นเป็นลำดับ

มีข้อห้ามและเงื่อนไขบางประการที่ผู้บริโภคควรทราบก่อนการใช้ยาแลนโซพราโซลอาทิ

 • ห้ามผู้ป่วยไปซื้อยานี้มารับประทานเองโดยไม่มีคำสั่งแพทย์
 • อาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่ควรต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการใช้ยานี้เช่น แสบร้อนกลางอกมาเป็นเวลามากกว่า 3 เดือนแล้ว น้ำหนักตัวลด คลื่นไส้ อาเจียน และปวดท้องมาตลอดก่อนมาพบแพทย์
 • การรับประทานยานี้เป็นเวลานานเกินไปหรือรับประทานในปริมาณมากเกินไปอาจเป็นเหตุให้กระดูกหักได้ง่ายโดยเฉพาะกับผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
 • ถึงแม้ยานี้มีข้อสรุปจากห้องทดลองว่าไม่ทำอันตรายต่อทารกในครรภ์ก็จริง แต่ผู้ป่วยควรต้องแจ้งแพทย์ทุกครั้งว่าตนเองอยู่ในสถานะตั้งครรภ์หรือไม่ รวมถึงต้องไม่ใช้ยากับสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร
 • ห้ามใช้ยานี้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีลงมา
 • กรณีที่ผู้ป่วยได้รับยาแลนโซพราโซลชนิดออกฤทธิ์นาน ห้ามเคี้ยว หักยา หรือบดยา ให้รับประทานยานี้โดยกลืนพร้อมน้ำดื่มอย่างปกติ
 • หากผู้ป่วยไม่สามารถกลืนยาแคปซูลชนิดออกฤทธิ์นานได้ ให้แกะแคปซูลและละลายผงยาลงในโยเกิร์ตแล้วกลืนทันที หรืออาจละลายยาผสมในน้ำแอปเปิ้ล น้ำส้ม หรือน้ำมะเขือเทศ จากนั้นดื่มจนหมด แล้วเติมน้ำผลไม้ในแก้วเดิม คนเบาๆแล้วดื่มจนหมดอีกครั้ง
 • กรณีที่ผู้ป่วยได้รับยานี้มาเป็นเวลานานกว่า 3 ปีขึ้นไปอาจทำให้ร่างกายขาดวิตามินบี 12 ได้

สำหรับระยะเวลาของการใช้ยาแลนโซพราโซลในการรักษาแผลในกระเพาะอาหาร-ลำไส้(แผลเปบติค) จะมีความแตกต่างกันออกไปเช่น การรักษาแผลในลำไส้เล็กโดยใช้ยาแลนโซพราโซลชนิดออกฤทธิ์นาน ผู้ป่วยอาจรับประทานยาในระยะสั้นเพียง 4 สัปดาห์ก็จะเพียงพอทำให้อาการปวดของแผลในลำไส้หายเป็นปกติ ในขณะที่ต้องใช้เวลาถึง 8 สัปดาห์เพื่อรักษาอาการของแผลในกระเพาะอาหาร หรือใช้ยาแบบออกฤทธิ์นานบำบัดอาการกรดไหลย้อนต้องใช้เวลาในการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ขึ้นไป

ปกติการใช้ยาแลนโซพราโซลแบบออกฤทธิ์นานโดยมีการควบคุมดูแลจากแพทย์อย่างต่อเนื่องจะใช้ยานี้ไม่เกิน 12 เดือน

ยาแลนโซพราโซลสามารถก่อให้เกิดอาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) เหมือนกับยาอื่นทั่วไป เช่น ท้องเสีย ปวดท้อง คลื่นไส้ รวมถึงอาการข้างเคียงที่อาจเกิดต่อระบบทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายอีกหลายประการ ดังนั้นการใช้ยานี้ได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสมควรต้องใช้ยาตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น

แลนโซพราโซลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

แลนโซพราโซล

ยาแลนโซพราโซลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

แลนโซพราโซลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาแลนโซพราโซลคือ ตัวยาจะเข้ายับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่ชื่อว่า Hydrogen/potassium adenosine triphosphatase ซึ่งอยู่ภายในเซลล์ผนังกระเพาะอาหารโดย มีชื่อว่า Gastric parietal cells ทำให้การแลกเปลี่ยนไฮโดรเจนไอออน (Hydrogen ion) กับโพแทส เซียมไอออน (Potassium ion) ของ Gastric parietal cell เปลี่ยนแปลงจากเดิม และส่งผลให้การหลั่งกรดของกระเพาะอาหารลดน้อยลงในที่สุด

แลนโซพราโซลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาแลนโซพราโซลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

 • ยาแคปซูลชนิดรับประทานแบบออกฤทธิ์นานขนาด 15 และ 30 มิลลิกรัม/แคปซูล
 • ยาเม็ดชนิดรับประทานขนาด 15 และ 30 มิลลิกรัม/เม็ด
 • ยาฉีดขนาด 30 มิลลิกรัม

แลนโซพราโซลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาแลนโซพราโซลมีขนาดรับประทานขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของอาการ/ของโรค ขนาดรับประทานจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไปตัวอย่างเช่น

ก. รักษาแผลในกระเพาะอาหาร:

 • ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รับประทาน 30 มิลลิกรัมวันละครั้งก่อนอาหารเช้าประมาณ 30 นาทีเป็นเวลา 4 - 8 สัปดาห์

ข. รักษาแผลที่ลำไส้เล็กส่วนต้น:

 • ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รับประทาน 15 มิลลิกรัมวันละครั้งก่อนอาหารเช้าประมาณ 30 นาทีเป็นเวลา 4 สัปดาห์

ค. รักษากรดไหลย้อน:

 • ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รับประทาน 15 มิลลิกรัมวันละครั้งก่อนอาหารเช้าประมาณ 30 นาทีเป็นเวลา 8 สัปดาห์

ง. รักษาแผลที่หลอดอาหาร:

 • ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รับประทาน 30 มิลลิกรัมวันละครั้งก่อนอาหารเช้าประมาณ 30 นาที กรณีรับประทานยานี้ไม่ได้ให้หยดยานี้เข้าหลอดเลือดดำ 30 มิลลิกรัมโดยใช้เวลาในการให้ยา 30 นาทีขึ้นไปเป็นเวลา 8 สัปดาห์

*อนึ่ง ในเด็กและผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี: การจะใช้ยานี้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นไปตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาแลนโซพราโซล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาแลนโซพราโซลสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาแลนโซพราโซลตรงเวลา

แลนโซพราโซลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาแลนโซพราโซนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้แลนโซพราโซลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาแลนโซพราโซลเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาแลนโซพราโซลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

แลนโซพราโซลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาแลนโซพราโซลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาแลนโซพราโซลอย่างไร?

ควรเก็บยาแลนโซพราโซลในช่วงอุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

แลนโซพราโซลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาแลนโซพราโซลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Prevacid FDT/IV (พรีวาซิด เอฟดีที/ไอวี)Takeda

บรรณานุกรม

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Proton-pump_inhibitor [2016,April2]
 2. http://www.drugs.com/lansoprazole.html [2016,April2]
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Lansoprazole [2016,April2]
 4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11825309 [2016,April2]
 5. http://www.drugs.com/drug-interactions/lansoprazole-index.html?filter=3&generic_only= [2016,April2]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom