Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อวัยวะเพศชาย  อวัยวะเพศหญิง  ระบบโรคผิวหนัง  ระบบโรคติดเชื้อ 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

แผลที่อวัยวะเพศ 

แผลริมอ่อนคืออะไร?

แผลริมอ่อน (Chancroid) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคหนึ่ง เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ Haemophillus ducreyi ทำให้เกิดเป็นแผลบริเวณอวัยวะเพศ บางครั้งเรียกว่า โรคซิฟิลิสเทียม เนื่องจากทำให้เกิดแผลได้เช่นกัน ต่างกันตรงที่แผลริมอ่อนจะมีอาการเจ็บ/ปวด แต่แผลซิฟิลิสจะไม่มีอาการปวด

แผลริมอ่อนมีความสำคัญอย่างไร? ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอย่างไร?

แผลริมอ่อน

โรคแผลริมอ่อน เกิดได้ทั้งในหญิงและในชาย มีการติดต่อกันได้ง่ายมาก อาการเด่นคือ ทำให้มีแผลบริเวณอวัยวะเพศ และต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบโตและเจ็บ (อาจเกิดข้างเดียวหรือทั้ง 2 ข้างซ้าย ขวา) หรืออาจเกิดแผลบริเวณอื่นๆ เช่นปาก หรือ ก้น ตามวิธีการที่มีเพศสัมพันธ์

ในผู้ชายที่ติดเชื้อ จะมีอาการเจ็บ/ปวดแผลมาก ส่วนในฝ่ายหญิงมักจะไม่ค่อยเจ็บ/ปวดแผล จึงไม่ค่อยรู้ตัว จึงทำให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้ง่าย หากรักษาไม่ครบจะทำให้เชื้อดื้อยา

นอกจากนั้น อาจมีผลพวงจากการเป็นแผลที่มีการติดเชื้อชนิดอื่นๆซ้ำได้แม้จะรักษาครบแล้ว ทำให้เกิดเป็นรอยแผลเป็น แผลดึงรั้ง ส่งผลให้อาจเกิดอาการเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ในอนาคตได้

และยังพบว่า การมีแผลริมอ่อน ทำให้เสี่ยงต่อการติดโรคเอดส์ได้ง่ายขึ้นด้วย

แผลริมอ่อนมีอาการอย่างไร?

เชื้อ Haemophillus ducreyi จะอยู่ที่บริเวณผิวหนังรวมทั้งผิวหนังของอวัยวะเพศ เมื่อผิวหนังมีแผลจากการมีเพศสัมพันธ์ เชื้อจะเข้าไปในร่างกาย หลังจากนั้น อาการมักเกิดขึ้นเร็ว หลังการมีเพศสัมพันธ์และได้รับเชื้อประมาณ 3-5 วัน โดยอาจมี ไข้ต่ำๆ และ ปวดเมื่อยตามร่าง กาย ร่วมกับ

โรคอะไรบ้างที่มีลักษณะคล้ายกับแผลริมอ่อน?

แผลริมอ่อนจะมีลักษณะเหมือนกับแผลจากโรคอื่นๆได้ คือ

 1. โรคซิฟิลิส ในระยะที่เป็นแผลที่อวัยวะเพศ แต่ลักษณะแผลของซิฟิลิส จะขอบนูนแข็ง ไม่เจ็บ
 2. โรคเริม ลักษณะจะเป็นแผลเล็กๆ หลายๆแผล มีลักษณะเจ็บ
 3. โรคฝีมะม่วง (Lymphogranuloma venereum) มีต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบโต อาจข้างเดียว หรือทั้งสองข้าง แต่มักไม่มีแผลที่อวัยวะเพศ

ดูแลตนเองอย่างไรเมื่อมีแผลริมอ่อน?

เมื่อมีแผลที่อวัยวะเพศ/อวัยวะสืบพันธุ์ ควรต้องไปพบแพทย์เสมอ เพื่อรับการรักษาที่ถูก ต้อง ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง เพราะดังกล่าวแล้วว่า แผลบริเวณนี้เกิดได้จากหลายโรค ซึ่งอาจต้องใช้ยาต่างชนิดกัน ถ้าใช้ยาไม่ถูกต้อง อาจเกิดเชื้อดื้อยาได้

ส่วนในการดูแลตนเองเบื้องต้น คือ รักษาความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศ และบริเวณแผล ร่วมกับรับประทานยาแก้ปวด และรับประทานยาลดไข้ เมื่อมีอาการปวด หรือ อาการไข้

ควรพบแพทย์เมื่อไหร่?

เมื่อมีแผลบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ หรือมีต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบโต จำเป็นต้องรีบพบแพทย์เสมอ ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง เนื่องจากการเป็นแผลที่อวัยวะสืบพันธุ์เกิดจากหลายสาเหตุ อาจซื้อยาผิดรับประทาน ทำให้โรคไม่หาย หรือเชื้อดื้อยา

แพทย์วินิจฉัยโรคแผลริมอ่อนได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยโรคแผลริมอ่อนได้จาก

มีแนวทางการรักษาโรคแผลริมอ่อนอย่างไร?

แนวทางการรักษาโรคแผลริมอ่อน คือ

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคแผลริมอ่อนมีอะไรบ้าง?

ภาวะแทรกซ้อน/ผลข้างเคียงจากโรคแผลริมอ่อนที่อาจพบได้ คือ

 1. มีโอกาสติดเชื้อโรคเอดส์ง่ายขึ้น
 2. เกิดเป็นแผลเป็น แผลดึงรั้ง พังผืด บริเวณอวัยวะเพศ อาจส่งผลต่อการร่วมเพศ เพราะจะก่อให้เกิดอาการเจ็บขณะร่วมเพศ
 3. หนังหุ้มปลายองคชาตตีบตัน (Phimosis)
 4. ต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบแตกเป็นแผล เมื่อแผลหายอาจเกิดเป็นแผลเป็น
 5. มีทางทะลุ (Fistula) คือ มีท่อและมีหนองไหลตลอดเวลา ติดต่อระหว่างอวัยวะที่ติดโรค/เป็นแผล เช่น ช่องคลอดกับทวารหนัก หรือ ท่อปัสสาวะกับผิวหนัง

แผลริมอ่อนรักษาหายขาดหรือไม่?

แผลริมอ่อน สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากรับประทานยาปฏิชีวนะครบตามคำสั่งแพทย์ และไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงซ้ำซาก ทั้งนี้ต้องรักษาทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเสมอ

ป้องกันเกิดแผลริมอ่อนอย่างไร?

การป้องกันโรคแผลริมอ่อน เช่นเดียวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกโรคที่สำคัญ คือ

 1. การป้องกันการเกิดโรคที่ดีที่สุด คือ การหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีโรคหรือมีแผลที่อวัยวะเพศ
 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสแผลที่อวัยวะเพศ
 3. ไม่สำส่อนทางเพศ
 4. ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์เสมอ
 5. รักษาความสะอาดของอวัยวะเพศหลังมีเพศสัมพันธ์เสมอ
 6. ออกกำลังกาย และรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ
 7. รักษาสุขอนามัยพื้นฐาน (สุขบัญญัติแห่งชาติ)

บรรณานุกรม

 1. Workowski KA, Stuart Berman S. Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 2010. Centers for Disease Control and Prevention Recommendations and Reports December 17, 2010 / Vol. 59 / No. RR-12. http://www.cdc.gov/std/treatment/2010 [2013,July11]
 2. Metha N. Chancroid in emergency medicine. http://emedicine.medscape.com/article/781520-overview [2013,July11]
 3. Mutua FM, M'imunya JM, Wiysonge CS. Genital ulcer disease treatment for reducing sexual acquisition of HIV. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Aug 15;8:CD007933.
 4. Roett MA, Mayor MT, Uduhiri KA. Diagnosis and management of genital ulcers. Am Fam Physician 2012;85:254-62.
Updated 2013, July 11

เว็บบอร์ด
User โรคมือเท้าปาก จากโรงเรียนหนูน้อย อาการเจ็บซี่โครง อาจเกิดจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ และ/หรือของกระดูกซี่โครง ดังนั้นจึงขึ้นกับว่าคุณไปทำอะไรมา เช่น การออกแรงใช้กล้ามเนื้อ/กระดูก.... โดย Tippatai » 02/05/2012

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul Ppvbb Anupong1906
Frame Bottom