Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อวัยวะเพศชาย  อวัยวะเพศหญิง  อวัยวะสืบพันธ์ุ  ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ชาย  ระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี  ระบบโรคผิวหนัง  ระบบโรคติดเชื้อ 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

แผลที่อวัยวะเพศ 

แผลริมอ่อนคืออะไร?

แผลริมอ่อน (Chancroid หรือ Soft chancre หรือ Ulcus molle หรือ Weicher Schanker) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคหนึ่ง เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชื่อ Haemophillus ducreyi ทำให้เกิดเป็นแผลบริเวณอวัยวะเพศบางครั้งเรียกว่า “โรคซิฟิลิสเทียม” เนื่องจากทำให้เกิดแผลได้เช่นกันต่างกันตรงที่แผลริมอ่อนจะมีอาการเจ็บ/ปวด แต่แผลซิฟิลิสจะไม่มีอาการปวด

แผลริมอ่อนมีความสำคัญอย่างไร? ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอย่างไร?

แผลริมอ่อน

โรคแผลริมอ่อนเกิดได้ทั้งในหญิงและในชาย มีการติดต่อกันได้ง่ายมาก อาการเด่นคือ ทำให้มีแผลบริเวณอวัยวะเพศและต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบโตและเจ็บ (อาจเกิดข้างเดียวหรือทั้ง 2 ข้างซ้ายขวา) หรืออาจเกิดแผลบริเวณอื่นๆเช่นปากหรือก้นตามวิธีการที่มีเพศสัมพันธ์

ในผู้ชายที่ติดเชื้อจะมีอาการเจ็บ/ปวดแผลมาก ส่วนในฝ่ายหญิงมักจะไม่ค่อยเจ็บ/ปวดแผล จึงไม่ค่อยรู้ตัวจึงทำให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้ง่าย หากรักษาไม่ครบจะทำให้เชื้อดื้อยา

นอกจากนั้นอาจมีผลพวงจากการเป็นแผลที่มีการติดเชื้อชนิดอื่นๆซ้ำได้แม้จะรักษาครบแล้ว ทำให้เกิดเป็นรอยแผลเป็นแผลดึงรั้ง ส่งผลให้อาจเกิดอาการเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ในอนาคตได้

และยังพบว่าการมีแผลริมอ่อนทำให้เสี่ยงต่อการติดโรคเอดส์ได้ง่ายขึ้นด้วย

แผลริมอ่อนมีอาการอย่างไร?

เชื้อ Haemophillus ducreyi จะอยู่ที่บริเวณผิวหนังรวมทั้งผิวหนังของอวัยวะเพศ เมื่อผิวหนังมีแผลจากการมีเพศสัมพันธ์เชื้อจะเข้าไปในร่างกาย หลังจากนั้นอาการมักเกิดขึ้นเร็วหลังการมีเพศสัมพันธ์และได้รับเชื้อประมาณ 3 - 5 วัน โดยอาจมีไข้ต่ำๆและปวดเมื่อยตามร่างกายร่วมกับ

โรคอะไรบ้างที่มีลักษณะคล้ายกับแผลริมอ่อน?

แผลริมอ่อนจะมีลักษณะเหมือนกับแผลจากโรคอื่นๆได้คือ

1. โรคซิฟิลิส ในระยะที่เป็นแผลที่อวัยวะเพศ แต่ลักษณะแผลของซิฟิลิสจะขอบนูนแข็ง ไม่เจ็บ

2. โรคเริม ลักษณะจะเป็นแผลเล็กๆหลายๆแผล มีลักษณะเจ็บ

3. โรคฝีมะม่วง (Lymphogranuloma venereum) มีต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบโต อาจข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง แต่มักไม่มีแผลที่อวัยวะเพศ

ดูแลตนเองอย่างไรเมื่อมีแผลริมอ่อน?

เมื่อมีแผลที่อวัยวะเพศ/อวัยวะสืบพันธุ์ควรต้องไปพบแพทย์เสมอเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง เพราะดังกล่าวแล้วว่าแผลบริเวณนี้เกิดได้จากหลายโรค ซึ่งอาจต้องใช้ยาต่างชนิดกัน ถ้าใช้ยาไม่ถูกต้องอาจเกิดเชื้อดื้อยาได้

ส่วนในการดูแลตนเองเบื้องต้นคือ รักษาความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศและบริเวณแผลร่วม กับรับประทานยาแก้ปวดและรับประทานยาลดไข้

ควรพบแพทย์เมื่อไหร่?

เมื่อมีแผลบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์หรือมีต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบโตจำเป็นต้องรีบพบแพทย์เสมอ ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง เนื่องจากการเป็นแผลที่อวัยวะสืบพันธุ์เกิดจากหลายสาเหตุ อาจซื้อยาผิดรับประทานทำให้โรคไม่หายหรือเชื้อดื้อยา

แพทย์วินิจฉัยโรคแผลริมอ่อนได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยโรคแผลริมอ่อนได้จาก

  • ซักประวัติ แพทย์จะทำการสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของแผล ระยะเวลาที่เกิดแผล มีอาการปวดหรือไม่ เป็นต้น
  • ตรวจร่างกาย แพทย์จะตรวจลักษณะของแผล ตรวจต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบ
  • ตรวจทางห้องปฏิบัติการ แพทย์จะป้ายบริเวณแผลไปย้อมสีกรัม (Gram stain) เพื่อตรวจหา เชื้อสาเหตุ (ซึ่งเชื้อ Haemophillus ducreyi จะติดสีแดง ลักษณะเป็นแท่งสั้นๆ (Coc cobacilli) และอยู่รวมเป็นกลุ่มดูคล้ายฝูงปลาว่ายตามกันไปเรียกว่า “School of Fish”) หรือการส่งหนองหรือน้ำจากแผลไปเพาะเชื้อ

นอกจากนั้นแพทย์จะแนะนำตรวจเลือดเพื่อหาความเสี่ยงต่อการติดโรคทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ (โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) เช่น โรคซิฟิลิส โรคไวรัสตับอักเสบ และโรคติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์

มีแนวทางการรักษาโรคแผลริมอ่อนอย่างไร?

แนวทางการรักษาโรคแผลริมอ่อนคือ

  • การรักษาทั่วไป เช่น

1. ดูแลความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศ

2. รับประทานยาแก้ปวด

3. งดมีเพศสัมพันธ์ขณะมีแผลจนกว่าแผลจะหายปกติแล้ว

4. งดดื่มสุรา-เบียร์เพราะเป็นสาเหตุให้ขาดสติเพิ่มโอกาสติดเชื้อจากโรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์ทุกชนิด

  • การรักษาแบบเฉพาะ สามารถใช้ยาปฏิชีวนะได้หลายชนิดเช่น

1. Azithromycin รับประทาน 1 กรัมครั้งเดียว

2. Ceftriaxone ขนาด 250 มิลลิกรัมฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งเดียว

3. Erythromycin รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัมวันละ 3 ครั้งนาน 7 วัน

4. Ciprofloxacin รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้งเป็นเวลา 3 วัน (ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์และขณะให้นมบุตร)

5. ในกรณีที่มีต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบโตมากจนเป็นหนอง อาจต้องใช้เข็มดูดหนองออก หรือทำการผ่าฝีหนองออก

***** อนึ่ง ที่สำคัญที่สุดต้องรักษาคู่นอนควบคู่ไปด้วยเพื่อไม่ให้โรคเกิดซ้ำอีก

  • การตรวจติดตาหลังการรักษา 1 สัปดาห์แพทย์จะนัดมาตรวจประเมินอาการซ้ำ ดูลักษณะของแผลโดยทั่วไปแผลจะดีขึ้นมากภายใน 3 วันและหายภายใน 7 วัน

หากแผลไม่หายต้องคิดว่าอาจวินิจฉัยโรคผิดหรือเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต้านทานในร่าง กายบกพร่องเช่น โรคเอดส์ทำให้ผลการรักษาไม่ดี

ส่วนอาการบวมปวดที่ขาหนีบ (ต่อมน้ำเหลืองโต) อาจหายช้ากว่าแผลที่อวัยวะเพศ โดยมักจะค่อยๆยุบลงช้าๆ

นอกจากนั้นแพทย์จะดูผลเลือดที่ได้ตรวจเพื่อค้นหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ และหากผลการตรวจคัดกรองโรคเอดส์ครั้งแรกเป็นผลลบ ต้องพิจารณาตรวจเลือดซ้ำอีกประมาณ 3 เดือนต่อมาเพื่อยืนยันการเป็นผลลบจริง

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคแผลริมอ่อนมีอะไรบ้าง?

ภาวะแทรกซ้อน/ผลข้างเคียงจากโรคแผลริมอ่อนที่อาจพบได้คือ

1. มีโอกาสติดเชื้อโรคเอดส์ง่ายขึ้น

2. เกิดเป็นแผลเป็น แผลดึงรั้ง พังผืด บริเวณอวัยวะเพศ อาจส่งผลต่อการร่วมเพศเพราะจะก่อให้เกิดอาการเจ็บขณะร่วมเพศ

3. หนังหุ้มปลายองคชาตตีบตัน (Phimosis)

4. ต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบแตกเป็นแผล เมื่อแผลหายอาจเกิดเป็นแผลเป็น

5. มีทางทะลุ (Fistula) คือมีท่อและมีหนองไหลตลอดเวลาติดต่อระหว่างอวัยวะที่ติดโรค /เป็นแผลเช่น ช่องคลอดกับทวารหนัก หรือท่อปัสสาวะกับผิวหนัง

แผลริมอ่อนรักษาหายขาดหรือไม่?

แผลริมอ่อนสามารถรักษาให้หายขาดได้ หากรับประทานยาปฏิชีวนะครบตามคำสั่งแพทย์ และไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงซ้ำซาก ทั้งนี้ต้องรักษาทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเสมอ

ป้องกันเกิดแผลริมอ่อนอย่างไร?

การป้องกันโรคแผลริมอ่อนเช่นเดียวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกโรค ที่สำคัญคือ

1. การป้องกันการเกิดโรคที่ดีที่สุดคือ การหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีโรคหรือมีแผลที่อวัยวะเพศ

2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสแผลที่อวัยวะเพศ

3. ไม่สำส่อนทางเพศ

4. ใช้ถุงยางอนามัยชายเมื่อมีเพศสัมพันธ์เสมอ

5. รักษาความสะอาดของอวัยวะเพศหลังมีเพศสัมพันธ์เสมอ

6. ออกกำลังกายและรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ

7. รักษาสุขอนามัยพื้นฐาน (สุขบัญญัติแห่งชาติ)

บรรณานุกรม

  1. http://www.cdc.gov/std/tg2015/chancroid.html [2016,March26]
  2. http://emedicine.medscape.com/article/781520-overview [2016,March26]
  3. Mutua FM, M'imunya JM, Wiysonge CS. Genital ulcer disease treatment for reducing sexual acquisition of HIV. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Aug 15;8:CD007933.
  4. Roett MA, Mayor MT, Uduhiri KA. Diagnosis and management of genital ulcers. Am Fam Physician 2012;85:254-62.
Updated 2016, March 26


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน sirikul Sunny_PR Tabelog Tapanut Pick69
Frame Bottom