Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

มีไข้จากการติดเชื้อแบคทีเรีย 

บทนำ

ยาเซฟีพิม (Cefepime) เป็นยารุ่นที่ 4 ของกลุ่มยาปฏิชีวนะเซฟาโลสปอริน (Fourth-generation cephalosporin) มีฤทธิ์กว้างขวางในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียทั้งชนิดแกรมบวกและแกรมลบ (Gram positive and Gram negative bacteria) ได้ดีกว่ายาเซฟาโลสปอรินรุ่นที่ 3 ยาเซฟีพิมถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) ได้วางจำหน่ายและเป็นที่แพร่หลายทั่วโลกมาจนกระทั่งปัจจุบัน

รูปแบบของผลิตภัณฑ์ยาเซฟีพิมเป็นยาฉีดโดยสามารถฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อหรือเข้าหลอดเลือดก็ได้ ตัวยาในกระแสเลือดจะถูกตับทำลายโครงสร้างประมาณ 15% จากปริมาณยาทั้งหมด ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อกำจัดยานี้โดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ

ยานี้ไม่เหมาะกับผู้ที่มีประวัติแพ้ยากลุ่มเซฟาโลสปอรินหรือแพ้ยากลุ่มเพนิซิลลิน (Peni cillin) และต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากหากจะใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวบางโรคเช่น ผู้ป่วย โรคลำไส้อักเสบ ผู้ที่มีปัญหาเรื่องการทำงานของเกล็ดเลือด ผู้ป่วยโรคตับ โรคไต รวมถึงผู้ที่ร่างกายอยู่ในสภาพที่ขาดสารอาหาร

นอกจากนี้ต้องคอยหลีกเลี่ยงการใช้ยาเซฟีพิมร่วมกับยากลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ (Amino glycosides) ด้วยการใช้ยาร่วมกันจะส่งผลให้เกิดพิษกับไตของผู้ป่วย

การใช้ยาเซฟีพิมช่วยรักษาอาการโรค ผู้ป่วยจะรู้สึกมีอาการดีขึ้นภายใน 2 - 3 วัน แต่ยังต้องใช้ยาต่อเนื่องให้ครบคอร์ส (Course) ของการรักษาเหมือนกับยาปฏิชีวนะอื่นทั่วไป

มีข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้บริโภคควรทราบเกี่ยวกับยาเซฟีพิมโดยอาจสรุปเป็นข้อๆได้ดังนี้เช่น

ปัจจุบันในประเทศไทยก็มีการใช้ยาเซฟีพิมในสถานพยาบาลต่างๆ และรู้จักกันในหลายชื่อการค้า ผู้บริโภค/ผู้ป่วยสามารถสอบถามข้อมูลการใช้ยานี้เพิ่มเติมได้จากแพทย์ผู้รักษาหรือจากเภสัชกรที่ประจำในสถานพยาบาลหรือที่ประจำร้านขายยาได้โดยทั่วไป

เซฟีพิมมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เซฟีพิม

ยาเซฟีพิมมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ในการต่อต้านแบคทีเรียได้หลายชนิดอาทิ Pseudomonas, Escherichia และ Streptococcus species ในทางคลินิกได้นำยานี้มารักษาอาการป่วยจากโรคต่างๆดังนี้เช่น

เซฟีพิมมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาเซฟีพิมคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ของตัวแบคทีเรีย ส่งผลให้แบคทีเรียหยุดการเจริญเติบโต หมดความสามารถในการกระจายพันธุ์และตายลงในที่สุด ด้วยกลไกดังกล่าวจึงทำให้เกิดฤทธิ์ในการรักษาโรคตามสรรพคุณ

เซฟีพิมมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเซฟีพิมมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาฉีดขนาด 1 และ 2 กรัม/ขวด

เซฟีพิมมีขนาดการบริหารยาอย่างไร? /span>

ยาเซฟีพิมมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยาแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับอาการจากแต่ละโรคและความรุนแรงของอาการ ดังนั้นขนาดการใช้ยาจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเช่น

ก. สำหรับการติดเชื้อในกระแสเลือด (ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ):

 • ผู้ใหญ่: ฉีดยา 2 กรัมเข้าหลอดเลือดดำทุก 8 ชั่วโมง ระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นกับแพทย์ผู้รักษา
 • เด็ก: ขนาดการใช้ยานี้ในเด็กอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

ข. สำหรับบำบัดอาการไข้ที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟิลต่ำ:

 • ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 16 ปีขึ้นไป: ฉีดยา 2 กรัมเข้าหลอดเลือดดำทุก 8 ชั่วโมงเป็นเวลา 7 วัน หรือจนกระทั่งปริมาณเม็ดเลือดขาวกลับมาเป็นปกติ
 • เด็กอายุตั้งแต่ 2 เดือน - อายุ 16 ปี: ฉีดยาขนาด 50 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมเข้าหลอดเลือดดำทุก 8 ชั่วโมงเป็นเวลา 7 - 10 วัน ขนาดการใช้ยาสูงสุดต้องไม่เกินขนาดการใช้ยาของผู้ใหญ่

ค. สำหรับการติดเชื้อที่ผิวหนัง:

 • ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 16 ปีขึ้นไป: ฉีดยา 2 กรัมเข้าหลอดเลือดดำทุก 12 ชั่วโมงเป็นเวลา 10 วัน
 • เด็กอายุตั้งแต่ 2 เดือน - อายุ 16 ปี: ฉีดยาขนาด 50 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมเข้าหลอดเลือดดำทุก 12 ชั่วโมงเป็นเวลา 7 - 10 วัน ขนาดการใช้ยาสูงสุดต้องไม่เกินขนาดการใช้ยาของผู้ใหญ่

*อนึ่ง

 • การใช้ยานี้กับเด็กอายุต่ำกว่า 2 เดือนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น ด้วยยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกยืนยันความปลอดภัยและประสิทธิผลของการรักษากับผู้ป่วยกลุ่มนี้
 • อาการป่วยบางโรคอาจไม่มีขนาดการใช้ยานี้ของเด็ก การใช้ยานี้ของเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาเซฟีพิม ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

เซฟีพิมมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเซฟีพิมสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เซฟีพิมอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเซฟีพิมเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเซฟีพิมด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

เซฟีพิมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเซฟีพิมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาเซฟีพิมอย่างไร?

ควรเก็บยาเซฟาโซลินตามคำแนะนำในเอกสารกำกับยา เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

เซฟีพิมมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเซฟาโซลินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Cefamax (เซฟาแม็กซ์) Siam Bheasach
Maxipime (แม็กซิพิม) Bristol-Myers Squibb
Megapime (เมกะพิม) Alkem
Pime (ไพม์) MacroPhar
Sefpime (เซฟพิม) Shenzhen Zhijun Pharma

บรรณานุกรม

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Cephalosporin [2016,April9]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Cefepime [2016,April9]
 3. http://www.drugs.com/dosage/cefepime.html [2016,April9]
 4. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=Cefepime [2016,April9]
 5. http://www.drugs.com/drug-interactions/cefepime-index.html?filter=2&generic_only= [2016,April9]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tababy2536 Tery
Frame Bottom