Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ผิวหนัง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ต้องการฆ่าเชื้อ 

บทนำ

ยาเซฟลอน (Savlon) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคเช่น แบคทีเรีย และเชื้อรา มีตัวยาที่เป็นส่วนประกอบหลัก 2 ชนิดคือ Chlorhexidine gluconate และ Cetrimide (น้ำยาฆ่าเชื้อ) ในทางคลินิกนำมาใช้ทำความสะอาดบาดแผล ทำความสะอาดร่างกายเพื่อป้องกันการติดเชื้อขณะที่ทำการปฐมพยาบาลผู้ป่วย

อาจจำแนกผลิตภัณฑ์เซฟลอนตามลักษณะของการใช้งานได้ดังนี้

1. Savlon antiseptic liquid: เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นของเหลว ส่วนประกอบที่เป็นสารสำคัญคือ Cetrimide 3% และ Chlorhexidine gluconate 0.3% การใช้ผลิตภัณฑ์นี้ต้องเจือจางกับน้ำสะอาดตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในเอกสารกำกับยา/เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ และห้ามมิให้สัมผัสกับผิวหนังโดยตรงโดยมิได้เจือจางด้วยน้ำอุ่นที่สะอาดเสียก่อน ต้องหลีกเลี่ยงมิให้เข้าตาหรือกลืนลงท้องโดยเด็ดขาด

2. Savlon first aid wash spray: เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดพ่นสเปรย์ มีสารสำคัญ คือ Cetrimide 0.5% ลักษณะการใช้ต้องสเปรย์ห่างจากบาดแผล 2 – 3 นิ้ว

3. Savlon antiseptic cream: เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทครีมทาผิวหนังประกอบด้วย Cetrimide 0.5% และ Chlorhexidine gluconate 0.1% ใช้ทำความสะอาดและป้องกันการติดเชื้อกับบาดแผลเล็กน้อยเช่น แผลพุพอง แผลไหม้ และแผลถลอก

4. Savlon bite & stings pain relief gel: ใช้บรรเทาอาการปวด คัน ระคายเคือง และ ป้องกันการติดเชื้อ ประกอบด้วยตัวยา Lidocaine hydrochlorinde 2%, Zinc sulphate 1% และ Cetrimide 0.5% ใช้ทาผิวหนังที่แมลงกัดต่อย ทาเพียงบางๆวันละ 3 - 4 ครั้ง และห้ามใช้กับบาดแผลที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด

5. Savlon dry: เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยการฉีดพ่นโดยมีระยะการพ่นยาห่างจากบาดแผล 6 - 9 นิ้ว ต้องเขย่าขวดให้ ตัวยากระจายตัวก่อนสเปรย์ทุกครั้ง ส่วนประกอบสำคัญคือ Povidoneiodine 1.14%

สำหรับประเทศไทยจะพบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงอยู่หลายรายการ แต่มักจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นสารละลาย และสามารถพบเห็นการใช้ได้ตาสถานพยาบาลทั่วไป

เซฟลอนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เซฟลอน

ยาเซฟลอนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อ

เซฟลอนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธ์ของยาเซฟลอนคือ ตัวยา Cetrimide และ Chlorhexidine เป็นยาต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรียทั้งชนิดแกรมบวกและแกรมลบ และยังออกฤทธิ์ต่อต้านยีสต์ (Yeast/เชื้อ ราประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเป็นเซลล์เดี่ยว) เชื้อรา และเชื้อไวรัส (ประเภท Lipophillic viruses) จึงมีผลให้สภาพบาดแผลหายได้เร็วขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อนจากเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดอาการทางผิวหนัง จนเป็นที่มาของสรรพคุณ

เซฟลอนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเซฟลอนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น

เซฟลอนมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาเซฟลอนมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยาขึ้นกับข้อบ่งชี้ว่าจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดซึ่งจะเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์ ในบทความนี้ขอยกตัวอย่างดังนี้เช่น

ก. Savlon antiseptic liquid:

 • ผู้ใหญ่: สำหรับทำความสะอาดบาดแผลผิวหนังโดยเจือจาง Savlon liquid 30 มิลลิลิตรกับน้ำอุ่นสะอาด 500 มิลลิลิตรใช้ฟอกชะล้างบาดแผลบริเวณผิวหนัง
 • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลด้านผลข้างเคียงของการใช้ยานี้ในเด็ก แต่เชื่อว่าให้ผลเช่นเดียวกับในผู้ ใหญ่ ดังนั้นการใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีไป

ข. Savlon bite & stings pain relief gel:

 • ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป: ทาบริเวณที่แมลงกัดต่อยวันละ 3 - 4 ครั้ง
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี: ยังไม่มีข้อมูลด้านผลข้างเคียงของการใช้ยานี้ในเด็กกลุ่มวัยนี้ แต่เชื่อว่าให้ผลเช่นเดียวกับในผู้ใหญ่ ดังนั้นการใช้ยานี้ในเด็กวัยนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป๋นกรณีไป

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาเซฟลอน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

เซฟลอนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ในทุกรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของยาเซฟลอนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) คือ อาการระคายเคืองผิวหนัง

มีข้อควรระวังการใช้เซฟลอนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเซฟลอนเช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยาเซฟลอนหรือแพ้สารประกอบต่างๆในผลิตภัณฑ์ยานี้
 • ห้ามมิให้ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดเข้าตา หู หรือช่องปาก
 • ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเข้มข้นสัมผัสผิวหนังโดยตรงโดยมิได้เจือจางน้ำสะอาดตาเอกสารกำกับยาที่มากับตัวผลิตภัณฑ์
 • การใช้ผลิตภัณฑ์ยานี้ควรอยู่ภายใต้คำสั่งของแพทย์หรือใช้ผลิตภัณฑ์ตามขั้นตอนในเอกสารกำกับยาที่แนบมากับตัวผลิตภัณฑ์
 • หากพบอาการแพ้ยานี้เกิดขึ้นเช่น มีผื่นคันเต็มตัว อึดอัด/หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก ให้หยุดการใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับผู้ป่วยทันที กรณีใช้ยานี้ที่บ้านต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมผลิตภัณฑ์เซฟลอนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด)รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

เซฟลอนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ปัจจุบันยังไม่มีรายงานว่าผลิตภัณฑ์ยาเซฟลอนเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับยารับประทานชนิดใดๆ

ควรเก็บรักษาเซฟลอนอย่างไร?

ควรเก็บผลิตภัณฑ์ยาเซฟลอนภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยา ให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

เซฟลอนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเซฟลอนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Savlon (เซฟลอน) Johnson & Johnson
Bactricide (แบคทริไซด์) Medicpharma
Dekka (เดคคา) Pond’s Chemical
Dekkalon (เดคคาลอน) Sinopharm
Inhibac Hospital Conc (อินฮิแบค ฮอสพิทอล คองค์) Pharmaland
Killa (คิลลา) T.Man Pharma
Septol-c (เซพทอล-ซี) BJ Benjaosoth
Septrex (เซพเทร็กซ์) Burapha

บรรณานุกรม

 1. http://www.drugs.com/uk/savlon-antiseptic-liquid-spc-8506.html [2015,Nov28]
 2. http://www.drugs.com/uk/pdf/leaflet/538751.pdf [2015,Nov28]
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Chlorhexidine [2015,Nov28]
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Cetrimide [2015,Nov28]
 5. https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/24427 [2015,Nov28]
 6. https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/21043 [2015,Nov28]
 7. https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/21045 [2015,Nov28]
 8. https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/21044 [2015,Nov28]
 9. http://www.thefreelibrary.com/JOHNSON+%26+JOHNSON+ACQUIRES+SAVLON+OTC+BRANDS+FROM+ICI-a012169404 [2015,Nov28]
 10. http://www.mims.com/Thailand/drug/search?q=Cetrimide%20%2B%20Chlorhexidine [2015,Nov28]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน BANGVIOZ
Frame Bottom