Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ระบบหัวใจและหลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ทั่วไป

ยาแอมโลดิปีน (Amlodipine) เป็นยาลดความดันโลหิตที่มีใช้อย่างแพร่หลาย โดยยานี้จัดอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า Calcium Channel Blocker ทางการแพทย์ยังนำยาแอมโลดิปีน มาใช้รักษาอาการเจ็บหน้าอก เนื่องจากเลือดมาเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ หรือที่เรียกว่า Angina pectoris (อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง โรคหลอดเลือดหัวใจ)

ยาแอมโลดิปีนนี้ จะถูกเปลี่ยนโครงสร้างที่ ตับ และขับออกจากร่างกายโดยไตทางปัสสาวะ หลังรับประทานยา พบว่ายาจะมีระดับคงอยู่ในกระแสเลือดได้นานถึง 30 – 50 ชั่วโมง ด้วยยาแอมโลดิปีนมีผลข้างเคียง และมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาอื่นอย่างมากมาย การใช้ยาหรือการปรับขนาดการรับประทาน จึงต้องได้รับคำสั่งจากแพทย์เท่านั้น จึงไม่สมควรที่จะซื้อยามารับประทานเอง

ยาแอมโลดิพีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ยาแอมโลดิปีน

ยาแอมโลดิปีน มีสรรพคุณใช้รักษาความดันโลหิตสูง โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (โรคหลอดเลือดหัวใจ) และอาการเจ็บหน้าอกเนื่องจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบตัน

ยาแอมโลดิปีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาแอมโลดิปีน ออกฤทธิ์ทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณหัวใจ และเส้นเลือดฝอยขยาย ตัว จึงส่งผลให้ความดันโลหิตลดลง นอกจากนี้ยังเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ไปเลี้ยงบริเวณกล้าม เนื้อหัวใจ จึงทำให้หัวใจทำงานได้ดีขึ้น

ยาแอมโลดิปีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาแอมโลดิปีนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย ดังนี้

ยาแอมโลดิปีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาแอมโลดิปีนมีขนาดรับประทาน ดังนี้

  • ผู้ใหญ่รับประทาน 5 – 10 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง สามารถรับประทานก่อนหรือหลังอา หารก็ได้
  • ขนาดรับประทานในเด็ก ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิด รวมถึงยาแอมโลดิปีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาแอมโลดิปีน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับ การรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็นสองเท่า

ยาแอมโลดิปีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ผลไม่พึงประสงค์/ผลข้างเคียงของยาแอมโลดิปีน เช่น อาจพบอาการปลายมือ ปลายเท้าบวม (Peripheral edema) ปวดศีรษะ อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้ วิงเวียน อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ ซึมเศร้า หัวใจเต้นเร็ว

อาการข้างเคียง/ผลข้างเคียงที่พบได้ แต่พบได้น้อย ได้แก่ ตัวเหลือง ตับอักเสบ น้ำตาลในเลือดสูง อาการสั่น และกลุ่มอาการผิดปกติที่เกิดกับผิวหนังและเยื่อเมือกที่เรียกว่า Steven - Johnson Syndrome

มีข้อควรระวังการใช้ยาแอมโลดิปีนอย่างไร?

ข้อควรระวังในการใช้ยาแอมโลดิปีน ได้แก่

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด รวมถึงยาแอมโลดิปีน ยาแผนโบราณ/ยาแผนไทยทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาแอมโลดิปีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาแอมโลดิปีนมีปฏิกิริยากับยาอื่นๆ ดังนี้

ควรเก็บรักษายาแอมโลดิปีนอย่างไร?

สามารถเก็บยาแอมโลดิปีนได้ในอุณหภูมิห้อง ควรเก็บให้พ้นแสงแดดและความชื้น และต้องเก็บยาให้พ้นมือเด็กเสมอ

ยาแอมโลดิปีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ชื่ออื่นๆ และชื่อบริษัทผู้ผลิตยาแอมโลดิปีนในประเทศไทย เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Ambes (แอมเบส)GPO
Amcardia (แอมคาร์เดีย)Unique
Amlod (แอมลอด)Unison
Amlodac (แอมโลแดก)Zydus Cadila
Amlopine (แอมโลพีน)Berlin Pharm
Amvas (แอมวาส)Millimed
Denten (เดนเทน)Siam Bheasach
Lovas (โลวาส)Millimed
Narvin (นาร์วิน)T. O. Chemicals
Norvasc (นอร์เวส)Pfizer

บรรณานุกรม

  1. https://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=amlodipine [2014,Jan19].
  2. https://www.mims.com/Thailand/drug/info/Amlod/?q=amlodipine&type=brief [2014,Jan19].
  3. http://www.drugs.com/drug_interactions.html [2014,Jan19].
  4. http://en.wikipedia.org/wiki/Amlodipine#Adverse_effects [2014,Jan19].


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน NBP suksun
Frame Bottom