Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ท้องเฟ้อ  ท้องอืด  อาหารไม่ย่อย  โรคกระเพาะอาหาร 

บทนำ

ยามาล็อกซ์ (Maalox) เป็นชื่อการค้าของยาลดกรดในกระเพาะอาหารและลำไส้ ซึ่งเป็นส่วนผสมของอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (Aluminium hydroxide) และแม็กนิเซียมไฮดรอกไซด์ (Magnesium hydroxide) หรือแม็กนิเซียมไทรซิลิเคท (Magnesium trisilicate) มีคุณสมบัติช่วยบรรเทาอาการจากระคายเคืองจากภาวะกรดเกินในกระเพาะอาหาร ซึ่งอาจเป็นผลจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารรสจัด การรับประทานอาหารไม่ตรงต่อเวลา ผู้ที่ชื่นชอบดื่มน้ำอัดลม หรือกาแฟ/กาเฟอีนในขณะท้องว่าง หรือผู้ที่กำลังเผชิญภาวะเครียดหรือวิตกกังวล

ยามาล็อกซ์เป็นหนึ่งในยาที่มีการใช้มาอย่างยาวนาน มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยครั้งแรกในปี พ.ศ. 2528 ปัจจุบันยามาล็อกซ์จัดเป็นยาสามัญประจำบ้าน สามารถซื้อได้ตามร้านยาตลอดจนร้านค้าทั่วไป อย่างไรก็ดี หากอาการภาวะกรดเกินในกระเพาะอาหารเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือมีความต้องการใช้ยานี้บ่อยครั้ง ควรปรึกษาแพทย์/ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาสา เหตุของโรคหรือเพื่อป้องกันภาวะอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นกับทางเดินอาหารในอนาคตเช่น โรคกรดไหลย้อน

มาล็อกซ์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

มาล็อกซ์

ยามาล็อกซ์มีสรรพคุณช่วยลดกรดในกระเพาะอาหาร นำมาใช้บรรเทาอาการเจ็บแสบจากแผลในระบบทางเดินอาหาร บรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจากภาวะกรดไหลย้อนขึ้นไปในบริเวณหลอดอาหาร (Heartburn) ภาวะกรดเกิน อาหารไม่ย่อย ท้องอืด แน่นท้อง รวมไปถึงลดผลข้างเคียงของยาต่างๆจากการที่ยาที่มีผลข้างเคียงโดยตรงต่อระบบทางเดินอาหารเช่น ยาแก้อักเสบชนิดที่ไม่ใช่เสตรียรอยด์ (เอ็นเสด/NSAIDs) หรือยาเสตรียรอยด์ต่างๆ เป็นต้น

มาล็อกซ์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยามาล็อกซ์ทำหน้าที่เป็นด่างซึ่งเป็นส่วนประกอบของอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (Aluminium Hydroxide) และแม็กนิเซียมไฮดอกไซด์ (Magnesium Hydroxide) ในรูปแบบยาน้ำแขวนตะกอน หรือแม็กนิเซียมไทรซิลิเคท (Magnesium trisilicate) ในรูปแบบยาเม็ด ไปสะ เทิน/ทำให้เป็นกลางกับกรดในกระเพาะอาหารหรือในลำไส้ เพื่อลดความเป็นกรดในบริเวณนั้นๆ ทำให้ลดความระคายเคืองในกระเพาะอาหารแลในลำไส้จากกรด

อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์มีผลข้างเคียงทำให้เกิดอาหารท้องผูก ซึ่งนำมาผสมกับแม็กนิเซียมไฮดรอกไซด์ที่อาจส่งผลข้างเคียงทำให้เกิดอาการท้องเสีย ทำให้คุณสมบัติทั้งสองนี้หักล้างกันได้ เป็นส่วนผสมของยาลดกรดที่ออกฤทธิ์เร็วและออกฤทธิ์ในทางเดินอาหารได้นานขึ้น และยานี้มีผลต่อภาวะสมดุลแร่ธาตุ/เกลือแร่ในร่างกายต่ำ เนื่องจากดูดซึมเข้าร่างกาย/กระแสเลือดน้อยจึงมีผลข้างเคียงในเชิงภาพรวมต่อร่างกายน้อย

มาล็อกซ์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ในประเทศไทยมีการจัดจำหน่ายยามาล็อกซ์ใน 2 รูปแบบคือ

 1. รูปแบบชนิดเม็ด (Tablet) ในหนึ่งเม็ดประกอบไปด้วย อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์(Aluminium Hydroxide) ในรูปเจลแห้ง 250 มิลลิกรัม และแม็กนิเซียมไทรซิลิเคท (Magnesium trisilicate) 350 มิลลิกรัม
 2. รูปแบบยาน้ำแขวนตะกอน (Suspension) ใน 100 มิลลิลิตรประกอบไปด้วยอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ 4.4 กรัม และแม็กนิเซียม ไฮดรอกไซด์ (Magnesium Hydroxide) 2.4 กรัม

มาล็อกซ์มีขนาดรับประทานหรือวิธีใช้ยาอย่างไร?

ยามาล็อกซ์มีวิธีการรับประทานดังต่อไปนี้เช่น

 • ชนิดเม็ด: ครั้งละ 1 - 2 เม็ดวันละ 3 - 4 ครั้งอาจทานร่วมหรือไม่ร่วมกับอาหาร
 • ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน: ครั้งละ 1 - 2 ช้อนโต๊ะ (15 - 30 มิลลิลิตร) หรือ 3 - 6 ช้อนชา วันละ 3 - 4 ครั้งอาจทานร่วมหรือไม่ทานร่วมกับอาหารก็ได้

*อนึ่ง ขนาดยาทั้ง 2 กรณีเป็นขนาดยาที่ใช้ในผู้ใหญ่และในเด็กที่อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป การใช้ยานี้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปีต้องปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ผู้รักษาได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยามาล็อกซ์ ควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยามาล็อกซ์ให้รับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ หากใกล้กับมื้อถัดไปให้ข้ามไปรับประทานยามื้อถัดไป โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

มาล็อกซ์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยามาล็อกซ์อาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) บางประการอาทิ ท้องผูก ท้องเสีย การรับรสเปลี่ยน หรือริดสีดวงทวาร

มีข้อควรระวังการใช้มาล็อกซ์อย่างไร?

ข้อควรระวังการใช้ยามาล็อกซ์เช่น

 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่แพ้ยาหรือส่วนประกอบของยานี้
 • การใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่อายุต่ำกว่า 12 ปีควรได้รับคำปรึกษาจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ
 • หากยานี้มีความจำเป็นต้องใช้ระยะยาวนานมากกว่า 2 สัปดาห์ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจอาการก่อน
 • หากผู้ป่วยรับประทานยานี้แล้วพบอาการแพ้ยาเช่น มีผื่นขึ้น คัน รวมไปถึงอาการบวมบริเวณริมฝีปาก ใบหน้า และอาการหายใจลำบาก ให้หยุดใช้ยานี้ทันที และรีบพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลทันที
 • สตรีตั้งครรภ์หรือผู้ที่กำลังให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ยานี้เสมอ
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยามาล็อกซ์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

มาล็อกซ์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยามาล็อกซ์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้คือ การใช้ยาอื่นร่วมกับยามาล็อกซ์อาจส่งผลต่อการดูดซึมของยาตัวอื่นนั้นๆสู่ร่างกาย ทำให้ร่างกายอาจไม่ได้รับปริมาณยานั้นๆที่เพียงพอ จึงควรปรึกษาเภสัชกรหากใช้ยาดังต่อไปนี้ร่วมกับยามาล็อกซ์

ควรเก็บรักษามาล็อกซ์อย่างไร?

ควรเก็บรักษายามาล็อกซ์ดังนี้

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุดั้งเดิม ปิดฝาภาชนะให้สนิท
 • ไม่ควรใช้ยานี้หลังการเปิดครั้งแรก 6 เดือน หรือไม่เกินวันหมดอายุ โดยใช้วันที่สั้นกว่า
 • เก็บยานี้ในอุณหภูมิห้องในที่ไม่ร้อนเกิน 30 องศาเซลเซียส (Celsius)
 • หลีกเลี่ยงบริเวณที่อาจถูกแสงแดดโดยตรง เก็บยานี้ในที่แห้ง
 • เก็บยานี้ให้พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ไม่เก็บยานี้ในห้องน้ำหรือในรถยนต์

มาล็อกซ์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยามาล็อกซ์เป็นชื่อการค้าของยาลดกรดที่มีส่วนผสมของอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (Aluminium hydroxide) และแมกนิเซียมไฮดรอกไซด์ (Magnesium hydroxide) หรือแมกนิเซียมไทรซิลิเคท (Magnesium trisilicate) ซึ่งมียาอื่นๆที่มีส่วนผสมใกล้เคียงกันที่จัดจำหน่ายในประเทศไทยดังต่อไปนี้เช่น

ชื่อการค้า (ชื่อสามัญ) บริษัทผู้ผลิต
แอนทาซิล เยล - Antacil Gel (Aluminium Hydroxide compressed gel, Magnesium hydroxide และ Simethicone) บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
แอนทาซิล เยล แอล.ที. – Antacil Gel L.T. (Aluminium Hydroxide compressed gel และ Magnesium hydroxide) บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
เครมิล-เอส - Kremil-S (Aluminium hydroxide, Magnesium Carbonate. Dicyclomine HCl และ Simethicone) บริษัท ยูนิแล็บ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด
แอมาโคน – Amacone (Aluminium Hydroxide, Magnesium hydroxide และ Simethicone) บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด
โปเซนนัม –Poshennum (Aluminium Hydroxide, Magnesium hydroxide และ Simethicone) บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
อะลูท็อป เจล – Alutop Gel (Aluminium Hydroxide, Magnesium hydroxide และ Simethicone) บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด
คอนเจล – Congel (Aluminium Hydroxide, Magnesium hydroxide และ Simethicone) บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด
อลูเมด ซัสเฟนชั่น – Alumed Suspension (Aluminium Hydroxide และ Magnesium hydroxide) บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
มาโน่ - Mono Tablets (Aluminium Hydroxide, Magnesium hydroxide และ Simethicone) ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานมิลาโน
ไลซันเจล – Lison-Gel Tablets (Aluminium Hydroxide, Magnesium hydroxide และ Simethicone) บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด
ไดโอวอล มิ้นท์ Diovol Mint Suspension (Aluminium Hydroxide, Magnesium hydroxide และ Simethicone) บริษัท ยู.เอา.สัมมิท (โอเวอร์ซีส์) จำกัด
แอลแม็ค มิลค์ – Almag Milk (Aluminium Hydroxide และ Magnesium hydroxide) บริษัท บี.เอ็ล. ฮั้ว จำกัด
อาร์ทีเจน-เยล – R.T.Gen Gel Suspension (Aluminium Hydroxide, Magnesium hydroxide และ Simethicone) บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
บูราเจล ชนิดน้ำ Burajel Suspension (Aluminium Hydroxide, Magnesium hydroxide และ Simethicone) บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด
แอ็ดแม๊ก ที.พี. – Admag T P (Aluminium Hydroxide compressed gel และ Magnesium hydroxide) บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรีส์ (1969) จำกัด
กาสก้า จีแอล – Gasga G.L. (Aluminium Hydroxide และ Magnesium hydroxide) บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
ชินต้าซิด – Chintacid (Aluminium Hydroxide และ Magnesium hydroxide) บริษัท โรงงานผลิตเวชภัณฑ์ชินต้าเทรดดิ้ง (1971) จำกัด
อามิโก้-แอล มิกซ์เจอร์ – Amico-L Mixture (Aluminium Hydroxide, Magnesium hydroxide และ Simethicone) บริษัท ที.โอ.ฟาร์ม่า จำกัด
โบวาเยล – Bowa Gel (Aluminium Hydroxide, Magnesium hydroxide และ Simethicone) บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
อะลูดอน ชนิดน้ำ – Aludon (Aluminium Hydroxide compressed gel และ Magnesium hydroxide) บริษัท แอคดอน จำกัด
โซลูแมก-ดี - Solumag-D (Aluminium Hydroxide compressed gel, Magnesium hydroxide และ Simethicone) ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิวบราเดอร์ส
ไบร์เยล – Brygel (Aluminium Hydroxide compressed gel และ Magnesium hydroxide) บริษัท ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล จำกัด
ดร๊อกซิเม็ก – Droximag (Aluminium Hydroxide compressed gel และ Magnesium hydroxide) บริษัท พี.พี.แลบอราตอรีส์ จัด
แม็ชโต – Machto (Aluminium Hydroxide compressed gel, Magnesium trisilicate และ Magnesium hydroxide) บริษัท เภสัชกรรมนครพัฒนา จำกัด
แอนตาเซีย – Antacia (Aluminium Hydroxide compressed gel, Magnesium trisilicate และ Magnesium hydroxide) บริษัท สนามเมดิแคร์ จำกัด
โวต้าเยล – Votagel (Aluminium Hydroxide compressed dried gel, Simethicone และ Magnesium hydroxide) บริษัท โรต้าลาบอเร็ทตอรี่ส์ จำกัด
มาลูเจล – Malugel Liquid (Aluminium Hydroxide dried gel และ Magnesium hydroxide) บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด
ซูตาซิด – Sutacid (Aluminium Hydroxide dried gel และ Magnesium tricilicate) ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุพงษ์เภสัช
อะดรอแม็ก – Adromag (Aluminium Hydroxide dried gel และ Magnesium hydroxide) บริษัท แลชแมน จำกัด
เคนยาเจล – Kenya Gel (Aluminium Hydroxide dried gel, Magnesium tricilicate และ Simethicone) บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด
แก็สสเป็ค ซัสเฟนชั่น - Gaspec Suspension (Aluminium Hydroxide dried gel, Magnesium hydroxide และ Simethicone) บริษัท ฟาร์สเป็ค จำกัด
เอส.ที.แม็ก 2 – S.T.Mag 2 (Aluminium Hydroxide dried gel และ Magnesium trisilicate) บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด
ดีเอซิล เยล – Deacil Gel (Aluminium Hydroxide gel, Magnesium hydroxide และ Simethicone) บริษัท ซีโนฟาร์ม (ไทย) จำกัด
อะลัม เยล – Alum Gel (Aluminium Hydroxide gel และ Magnesium hydroxide) บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
เบลสิด ซัสเพนชั่น – Belcid Suspension (Aluminium Hydroxide gel, Magnesium hydroxide และ Simethicone) บริษัท ไบโอแลป จำกัด
แก๊สมาคาล – Gasmacal Mixture (Aluminium Hydroxide gel และ Magnesium hydroxide) บรัษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
ไซโคเจล – Sicogel (Aluminium Hydroxide gel, Magnesium hydroxide และ Simethicone) บริษัท นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด
แม็คครอล - Maccrol (Aluminium Hydroxide gel, Magnesium hydroxide และ Simethicone) บริษัท ฟาร์มาสันแล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
ชูด้า เจล – Chu-Da Gel Suspension (Aluminium Hydroxide gel และ Magnesium hydroxide) บริษัท ดาด้า ฟราร์มาซูติคอล จำกัด
กัสซี เจล – Gussi Gel (Aluminium Hydroxide gel, Magnesium hydroxide และ Simethicone) บริษัท วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971) จำกัด
แมคเจล - Mac Gel (Aluminium Hydroxide gel, Magnesium hydroxide และ Simethicone) บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
บู๊ทส์ อินไดเจสทีฟ ซัสเพนชั่น – Boots Indigestive Suspension (Aluminium Hydroxide gel, Magnesium hydroxide และ Simethicone) บริษัท ไบโอแลป จำกัด
ไบร์เยล – เอ็นเอส – Brygel – NS (Aluminium Hydroxide gel และ Magnesium hydroxide) บริษัท ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล จำกัด
ฮีโร่เจล – Herogel (Aluminium Hydroxide gel, Magnesium hydroxide และ Simethicone) บริษัท ฮีโร่มันซิน ฟาร์ม่า จำกัด
แอลติคอน – Alticon (Aluminium Hydroxide gel, Magnesium hydroxide และ Simethicone) บริษัท เภสัชกรรม เค. บี. จำกัด
ซิก้า เจล - Ziga Gel (Aluminium Hydroxide gel, Magnesium hydroxide และ Simethicone) บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
อะลัมิลค์ เอส พี – Alum Mil SP (Aluminium Hydroxide gel และ Magnesium hydroxide) บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด
มาล็อกซ์ อะลัม มิลค์ – Malox Alum Milk (Aluminium Hydroxide gel และ Magnesium hydroxide) บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด
เรดูซิด – Reducid (Aluminium Hydroxide gel, Magnesium hydroxide และ Simethicone) บริษัท ยูนิซัน จำกัด
ไมยอน ตรา กระต่ายบิน – Maiyon by Flying Rabbit (Aluminium Hydroxide gel, Magnesium hydroxide และ Simethicone) บริษัท ห้างยาไทย 1942 จำกัด
อาโมจิน – เยล – Amogin – Gel (Aluminium Hydroxide gel, Magnesium hydroxide และ Simethicone) บริษัท อุดมพร (ฟิฮาแล็บ) จำกัด

*หมายเหตุ: ยาไซเมธิโคน (Simethicone) ซึ่งเป็นส่วนผสมในยาลดกรดบางชนิดเพื่อลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นท้อง จากการมีลมหรือแก๊สมากเกินในกระเพาะอาหารและลำไส้

บรรณานุกรม

1. Omudhome Ogbru. Aluminium hydroxide, Magnesium hydroxide, Simethicone Antacids. [Online]. Accessed by http://www.medicinenet.com/ [2015,April25]
2. MAALOX summary of product charasteristics. [ http://www.Maalox.com [2015,April25]
3. MIMS Thailand. 134th ed. Bangkok: TIMs; 2014.
http://fdaolap.fda.moph.go.th/ [2015,April25]
5. Chapter 795 Pharmaceutical Compounding – nonsterile preparations. US Pharmacopoeia http://www.pharmacopeia.cn/v29240/usp29nf24s0_c795.html [2015,April25]

7. Amanda H. Corbett, Susan Cornell, Marilyn Cortell, et al. Drug Information Handnook with International Trade Names index. 2014; 23. 4. เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส่วนการสืบค้นผลิตภัณฑ์ยา เข้าถึงได้จาก 6. Nick Buckley, et al. Drugs for dyspepsia, reflux and peptic ulcers. Australian Medicines Handbook 2014. 2014: 485-489.สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน peachppp
Frame Bottom