Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจและหลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตสูง 

บทนำ

ยานาโดลอล (Nadolol) เป็นยาในกลุ่ม Beta-blocker ถูกนำมาใช้รักษาอาการกล้ามเนื้อหัว ใจขาดเลือด ช่วยลดความดันโลหิต บำบัดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ และใช้เป็นยาป้องกันไมเกรนได้อีกด้วย ยานาโดลอลยังถูกใช้รักษาอาการโรคได้เป็นระยะเวลานานทั้งนี้จะขึ้นกับการตอบสนองของร่างกายผู้ป่วยเอง

กลไกการออกฤทธิ์ของยานาโดลอลจะค่อยๆทำให้หัวใจทำงานช้าลง ช่วยลดปริมาณเลือดที่จะต้องสูบฉีดออกจากหัวใจทำให้ความดันโลหิตลดลงตามไปด้วย ซึ่งสามารถใช้ยานี้ในลักษณะของยาเดี่ยวหรือจะใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อการรักษาก็ได้ (เช่น ยาที่จำหน่ายในต่างประเทศที่ผสมร่วม กับยาขับปัสสาวะที่มียาชื่อการค้าว่า Corzide)

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานาโดลอลจะเป็นยาชนิดรับประทาน หลังจากดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารเข้าร่างกาย ตัวยาจะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนในเลือดประมาณ 30% ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 14 - 24 ชั่วโมงในการกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือดและผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ

มีเกณฑ์ที่แพทย์ต้องนำมาพิจารณาประกอบก่อนสั่งจ่ายยานาโดลอลอยู่บางประการที่เราควรทราบอาทิเช่น

กรณีที่ผู้ป่วยได้รับการสั่งจ่ายยานาโดลอลจากแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แพทย์จะชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในระหว่างที่ใช้ยานี้ เพื่อประสิทธิผลของการรักษาและทำให้ผู้ป่วยใช้ยาได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเช่น

ทั้งนี้พบว่ายานาโดลอลเป็นยาที่มีอันตรายมากพอสมควรหากใช้ไม่ถูกวิธี จึงต้องใช้ยานี้ตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ป่วยเอง

นาโดลอลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

นาโดลอล

ยานาโดลอลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

นาโดลอลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยานาโดลอลมีกลไกการออกฤทธิ์กับตัวรับ (Receptor) ที่มีชื่อว่า Beta-adrenergic receptor ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติที่มีอยู่ในอวัยวะต่างๆเช่น หัวใจ หลอดเลือด/ เส้นเลือด โดยปิดกั้นการทำงานของตัวรับชนิดนี้ส่งผลลดอัตราการเต้นของหัวใจลง พร้อมกับมีการปรับปริมาตรของเลือดที่จะต้องถูกสูบฉีดออกจากหัวใจให้มีปริมาณลดลงจนส่งผลให้ความดันโลหิตของหัวใจทั้งขณะบีบตัวและคลายตัวต่ำลงด้วย นอกจากนี้ยานาโดลอลยังยับยั้งการเต้นของหัวใจที่เร็วเกินไปพร้อมกับลดการตอบสนองของหัวใจต่อการกระตุ้นให้เกิดการเต้นที่เร็วขึ้น กลไกดังกล่าวเกิดจากการปรับสมดุลเคมีของร่างกายและมีผลต่อหัวใจโดยตรง จนเป็นเหตุให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

นาโดลอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยานาโดลอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 20, 40, 80, 120 และ160 มิลลิกรัม/เม็ด

นาโดลอลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดรับประทานของยานาโดลอลขึ้นกับแต่ละชนิดและความรุนแรงของโรค/อาการ จึงต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นรายบุคคลไป ในบทความนี้ขอยกตัวอย่างขนาดยานี้ที่ใช้โดยทั่วไปในการบำบัดรักษา 2 อาการดังนี้เช่น

ก. สำหรับรักษาอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด:

  • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทาน 40 มิลลิกรัมวันละครั้ง ขนาดที่ใช้คงระดับการรักษาให้รับประทาน 40 - 80 มิลลิกรัมวันละครั้ง หากจำเป็นแพทย์อาจเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 160 - 240 มิลลิกรัม/วัน

ข. สำหรับรักษาอาการความดันโลหิตสูง:

  • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทาน 40 มิลลิกรัมวันละครั้ง ขนาดที่ใช้คงระดับการรักษาให้รับประทาน 40 - 80 มิลลิกรัมวันละครั้ง หากจำเป็นแพทย์อาจเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 240 - 320 มิลลิกรัม/วัน

*อนึ่ง:

  • ในเด็ก: ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดทางคลินิกเรื่องการใช้ยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป
  • สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมหรือหลังอาหารก็ได้

*****หมายเหตุ:

  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยานาโดลอล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยานาโดลอลสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าา

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยานาโดลอลให้ตรงเวลา

นาโดลอลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยานาโดลอลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น มีอาการวิงเวียน อ่อนเพลีย นอกจากนั้นยังมีอาการข้างเคียงอย่างอื่นที่สามารถเกิดขึ้นได้แต่อาจจะพบได้น้อยเช่น ตาพร่า เจ็บหน้าอก รู้สึกสับสน การหายใจผิดปกติ หัวใจเต้นช้า เส้นเลือดบริเวณข้างลำคอเกิดการขยายตัวมองเห็นโป่งพอง เหงื่อออกตามใบหน้า-นิ้วมือ-เท้า น้ำหนักตัวขึ้น ปวดนิ้วหรือปวดนิ้วหัวแม่เท้าเมื่อสัมผัสกับอากาศเย็น หากพบอาการเหล่านี้ควรรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์/มาโรง พยาบาลโดยเร็ว

มีข้อควรระวังการใช้นาโดลอลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยานาโดลอลเช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยานาโดลอลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

นาโดลอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยานาโดลอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษานาโดลอลอย่างไร?

ควรเก็บยานาโดลอลในช่วงอุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่อง แช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิดพ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

นาโดลอลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยานาโดลอลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Corgard (คอร์การ์ด) King Pharmaceuticals, Inc.

บรรณานุกรม

  1. http://www.drugs.com/pro/nadolol.html [2015,Nov21]
  2. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=Nadolol [2015,Nov21]
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Nadolol [2015,Nov21]
  4. http://www.drugs.com/drug-interactions/nadolol.html [2015,Nov21]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน docdoc
Frame Bottom