Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อแบคทีเรีย 

บทนำ

ยานอร์ฟลอกซาซิน (Norfloxacin) เป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรียที่มีใช้แพร่หลายในวงการแพทย์ไทย โดยมากจะพบเห็นในรูปยารับประทาน ยานี้ถูกดูดซึมได้ดีจากระบบทางเดินอาหาร ได้ประมาณ 30–40% ของยาที่บริโภค ซึ่งพบว่าความเข้มข้นของยาในกระแสเลือดจะมีระดับสูงสุดภายใน 1–2 ชั่วโมงหลังจากรับประทานยา การดูดซึมของยานอร์ฟลอกซาซินจะถูกรบกวนเมื่อรับประทานยานี้พร้อมอาหาร

การกระจายตัวของยานอร์ฟลอกซาซินหลังเข้าสู่ร่างกาย สามารถผ่านเข้าสู่รกในหญิงมีครรภ์ และพบปริมาณยามากในน้ำดี ซึ่งเมื่อยานี้ผ่านไปที่ตับ ยานี้จะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นสารที่มีฤทธิ์ต่อต้านแบคทีเรีย ยานอร์ฟลอกซาซินจะถูกขับออกมากับอุจจาระและปัสสาวะ หากใช้ยากับผู้ที่มีภาวะไตผิดปกติ อาจทำให้ระดับยานอร์ฟลอกซาซินตกค้างอยู่ในร่างกายได้นานขึ้น

จากการศึกษาการใช้ยานอร์ฟลอกซาซินในสัตว์ทดลองพบว่า ยานี้สามารถก่อให้เกิดความพิการของตัวอ่อนที่อยู่ในครรภ์ของสัตว์ทดลองได้ จึงเป็นเหตุผลที่ห้ามใช้ยานี้กับหญิงมีครรภ์และกับหญิงที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร (โดยหลักจริยธรรม จึงไม่สามารถศึกษาผลกระทบนี้ต่อทารกในครรภ์ของคนได้โดยตรง จึงใช้ผลการศึกษาในสัตว์ทดลอง นำมาเป็นคำแนะนำและข้อปฏิบัติแทน) ดังนั้นการใช้ยานี้จึงมีความจำเป็นต้องได้รับคำสั่งจากแพทย์เท่านั้น

ยานอร์ฟลอกซาซิน มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

นอร์ฟลอกซาซิน

ยานอร์ฟลอกซาซินมีคุณสมบัติใช้รักษา การติดเชื้อหนองใน (Gonorrhea) การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ (โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ) และรวมไปถึงโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร

ยานอร์ฟลอกซาซินยานอร์ฟลอกซาซิน มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยานอร์ฟลอกซาซินนี้ จะออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของสารเคมีบางตัว เช่น สาร DNA Gyrase ซึ่งอยู่ในขบวนการสร้างสารพันธุกรรมในแบคทีเรีย ส่งผลให้การขยายและแพร่พันธุ์ของแบคทีเรียลดลง

ยานอร์ฟลอกซาซิน มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

รูปแบบการจัดจำหน่ายของยานอร์ฟลอกซาซิน คือ ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม (Film-Coated Tab) ขนาดความแรง 100, 200, และ 400 มิลลิกรัม ยาน้ำชนิดรับประทานสำหรับเด็ก

ยานอร์ฟลอกซาซิน มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยานอร์ฟลอกซาซิน มีขนาดรับประทานดังนี้ เช่น

ก. ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป:

อนึ่ง: ควรรับประทานยานี้ช่วงท้องว่าง คือ ก่อนอาหาร

ข. ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี: ทางคลินิก ยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยและขนาดการใช้ยานี้ในผู้ป่วยกลุ่มวัยนี้

*****หมายเหตุ: ขนาดยา และระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ผู้รักษาได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษา แพทย์ หรือเภสัชกร ก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมทั้งยานอร์ฟลอกซาซิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาทุกชนิดรวมทั้งยานอร์ฟลอกซาซิน สามารถรับประทานยาในขนาดปกติเมื่อนึกขึ้นได้ หากการลืมรับประทานยาใกล้กับมื้อถัดไป ให้รับประทานยาในขนาดปกติเช่นกัน โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

ยานอร์ฟล็อกซาซิน มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ของยานอร์ฟลอกซาซิน คือ อาจทำให้รู้สึกไม่สบายในกระ เพาะอาหารและลำไส้ ปวดศีรษะ วิงเวียน รู้สึกง่วงนอน กล้ามเนื้ออ่อนแรง

ผลข้างเคียงอื่นที่สามารถเกิดขึ้นได้แต่พบเป็นจำนวนน้อย ได้แก่ อาการชักกระตุก ผื่นแพ้แสงแดด เม็ดเลือดขาวต่ำ(Leucopenia) และเกล็ดเลือดต่ำ (Thrombocytopenia)

*และกรณีที่รับประทานยานี้ในขนาดสูงๆเป็นประจำ อาจเกิดการตกตะกอนของยาในปัสสาวะ เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะได้ เช่น นิ่วในไต

มีข้อควรระวังการใช้ยานอร์ฟลอกซาซินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยานอร์ฟลอกซาซิน เช่น

***** อนึ่ง: ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยานอร์ฟลอกซาซิน ) ยาแผนโบราญ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะ ยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยานอร์ฟลอกซาซิน มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยานอร์ฟลอกซาซิน มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น ดังนี้ เช่น

ควรเก็บรักษายานอร์ฟลอกซาซินอย่างไร?

สามารถเก็บรักษายานอร์ฟลอกซาซินได้ในอุณหภูมิห้อง และควรต้องเก็บยาฯให้พ้นแสงแดด และให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยานอร์ฟลอกซาซินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ชื่ออื่นๆทางการค้าของยานอร์ฟลอกซาซิน และบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Crossa-200 (ครอสซา-200)T. Man Pharma
Floximed (ฟล็อกซิเมด)Burapha
Foxin (โฟซิน)Pharmaland
Foxinon (โฟซินอน)M & H Manufacturing
Gonorcin (โกนอร์ซิน)General Drugs House
Janacin (จานาซิน)Biolab
Lexfor (เล็กซ์ฟอร์)Thai Nakorn Patana
M-Flox 400 (เอ็ม-ฟล็อกซ์ 400)Millimed
Myfloxin (มายโฟลซิน)Greater Pharma
Noracin (นอราซิน)Chew Brothers
Norbactin (นอร์แบ็กติน)Ranbaxy Unichem
Norcin Utopian (นอร์ซิน ยูโทเปียน)Utopian
Norfa (นอร์ฟา)Suphong Bhaesaj
Norflacil (นอร์ฟลาซิล)Inpac Pharma
Norflocin (นอร์โฟลซิน)Polipharm
Norflox Osoth (นอร์ฟล็อก โอสถ)Osoth Interlab
Norflox RX (นอร์ฟล็อก อาร์ เอ็กซ์)R.X.
Norfloxin (นอร์โฟลซิน)T.O. Chemicals
Norfloxyl (นอร์โฟลซิล)Bangkok Lab & Cosmetic
Norxacin (นอร์ซาซิน)Siam Bheasach
Norxia-200 (นอร์เซีย-200)Asian Pharm
Noxinor (โนซินอร์)Masa Lab
Proxacin (โพรซาซิน)Inpac Pharma
Rexacin (เรซาซิน)Unison
Sanorflox (ซานอร์ฟล็อก)Pharmahof
Sefnor (เซฟนอร์)Unison
Urinox (ยูริน็อกซ์)Charoen Bhaesaj Lab
Xacin (ซาซิน)Pharmasant Lab
Zinor 400 (ซีนอร์ 400)Patar Lab

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Noroxin

บรรณานุกรม

  1. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=norfloxacin [2018,May12]
  2. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Norxacin/?q=norfloxacin&type=brief [2018,May12]
  3. https://reference.medscape.com/drug/noroxin-norfloxacin-systemic-342535 [2018,May12]
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Norfloxacin [2018,May12]
Updated 2018,May12


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul Imcher games3069
Frame Bottom