Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เส้นประสาท  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ปวด 

บทนำ

ยาซินโชเคน (Cinchocaine) หรือไดบูเคน (Dibucaine) เป็นยาชาเฉพาะที่กลุ่มเอไมด์ (Amide local anesthetics) ที่มีการออกฤทธิ์นานและถูกจำกัดการใช้ในการฉีดเข้าน้ำไขสันหลัง รูปแบบของยาแผนปัจจุบันของยานี้จะถูกออกแบบให้เป็นยาครีม ยาขี้ผึ้ง ยาเหน็บทวาร และยาฉีด โดยตัวยาจะช่วยบรรเทาอาการปวด หากใช้กับบริเวณอวัยวะที่เป็นหูรูดจะทำให้หูรูดคลายตัว รวมถึงยับยั้งการหลั่งเมือกหรือสารคัดหลั่งตาเนื้อเยื่อที่สัมผัสกับยานี้/ยาชานี้ การสัมผัสกับยานี้ในปริมาณมากและบ่อยครั้งอาจทำให้เกิดการดูดซึมของยานี้เข้าสู่ร่างกายซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างมาก โดยจะก่อให้เกิดภาวะหัวใจทำงานผิดปกติ อาจมีอาการชักจนถึงขั้นเกิดอาการโคม่า ดังนั้นแพทย์จะมีคำสั่งของการใช้ยานี้อย่างระมัดระวังและเข้มงวด ยานี้ถือเป็นข้อห้ามใช้กับเด็กและผู้สูงอายุถึงแม้จะเป็นการทาภายนอกก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนทางคลินิกของการใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์และสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตรอย่างชัดเจน แต่การใช้ยากับผู้ป่วยกลุ่มนี้ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นอย่างมาก

เราจะพบเห็นการใช้ยานี้ได้ตาสถานพยาบาล และมีจำหน่ายเพียงบางสูตรตำรับตามร้านขายยาเช่น ยาเหน็บทวาร เป็นต้น

ซินโชเคนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ซินโชเคน

ในบทความนี้ขอยกตัวอย่างสรรพคุณ/ข่อบ่งใช้ของยาซินโซเคนเฉพาะในรูปแบบยาที่ใช้บ่อยเช่น

ซินโชเคนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาซินโชเคนคือ ตัวยาจะป้องกันและลดการนำของกระแสประสาท พร้อมกับลดการซึมผ่านของเกลือโซเดียมในเซลล์ประสาทในบริเวณที่มีการใช้ยานี้ ด้วยกลไกนี้จึงทำให้เกิดอาการชาและการบรรเทาอาการปวด อาการคัน-ระคายเคืองได้ในที่สุด

ซินโชเคนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาซินโชเคนในประเทศไทยมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

ซินโชเคนมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ก. สำหรับใช้เป็นยาชาเฉพาะที่:

 • ผู้ใหญ่: ทาบริเวณที่มีอาการปวดโดยใช้ครีมหรือขี้ผึ้งที่มีความเข้มข้น 1% ความถี่ของการใช้ต้องเป็นไปตามคำแนะนำของแพทย์ผู้รักษา

ข. สำหรับใช้เหน็บทวารบรรเทาอาการริดสีดวงทวาร:

 • ผู้ใหญ่: เหน็บยาครั้งละ 1 แท่งเช้า - เย็น ระยะของการใช้ต้องเป็นไปตามคำแนะนำของแพทย์ผู้รักษา

ค. สำหรับยาลูกอมบรรเทาอาการเจ็บคอ:

 • ผู้ใหญ่: ใช้ตามคำแนะนำของแพทย์ผู้รักษา

*อนึ่ง: ในเด็ก: ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดในเรื่องผลข้างเคียงจากยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาซินโชเคน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

ซินโชเคนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาซินโชเคนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น กระสับกระส่าย ความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน วิงเวียน หูดับ ตาพร่า คลื่นไส้ อาเจียน กล้ามเนื้อกระตุก มีอาการตัวสั่น หรือก่อให้เกิดภาวะลมชัก ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นช้า หัวใจเต้นผิดจังหวะ และหัวใจหยุดเต้น

มีข้อควรระวังการใช้ซินโชเคนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาซินโชเคนเช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาซินโชเคนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ซินโชเคนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ปัจจุบันยังไม่มีรายงานพบปฏิกิริยาระหว่างยาซินโคเคนที่เป็นยาใช้ภายนอกกับยารับประทานใดๆ

ควรเก็บรักษาซินโชเคนอย่างไร?

ควรเก็บยาซินโชเคน

 • ชนิดยาทา ยาลูกอม ภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius)
 • กรณียาเหน็บทวารให้เก็บยาภายใต้อุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ซินโชเคนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาซินโชเคนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Dibucaine (ไดบูเคน) CVS
Proctosedyl (พรอกโตซีดิล) sanofi-aventis
Nupercainal (นูเปอเคนอล) Famar S.A.
Nupercaine (นูเปอเคน) CIBA

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Cinchocaine#Medical_use [2015,Oct3]
 2. https://www.mims.com/India/drug/info/cinchocaine/?type=full&mtype=generic#Dosage [2015,Oct3]
 3. http://www.nps.org.au/medicines/digestive-system/anal-and-rectal-disorder-medicines-topical/cinchocaine-hydrochloride-hydrocortisone/proctosedyl-ointment [2015,Oct3]
 4. http://www.drugbank.ca/drugs/DB00527 [2015,Oct3]
 5. http://www.epharmapedia.com/medicine/profile/164727/Cincain.html?lang=en&tab=druginfo [2015,Oct3]
 6. https://imedi.co.uk/nupercainal-ointment [2015,Oct3]
 7. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=Cinchocaine [2015,Oct3]
 8. https://www.mims.com/India/drug/info/cinchocaine/ [2015,Oct3]
 9. https://lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=dibucaine&lang=1 [2015,Oct3]
 10. https://imedi.co.uk/nupercainal-ointment [2015,Oct3]
 11. https://www.google.co.th/search?q=Nupercaine+image&espv=2&biw=1920&bih=955&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCLS0773d4McCFUS3jgodeU4Ngg&dpr=1#imgrc=UxT-KHJtcPquqM%3A [2015,Oct3]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Kkgusjung2 golf17112530 buranchan
Frame Bottom