Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ผิวหนัง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

สิว 

บทนำ

กรดอะซีลาอิก (Azelaic acid) เป็นกรดอินทรีย์ที่พบในพืชตระกูลข้าวสาลี ข้าวไรซ์ และข้าวบาร์เลย์ วงการแพทย์นำกรดชนิดนี้มาใช้รักษาสิวประเภทที่มีความรุนแรงน้อยไปจนถึงขั้นปานกลาง เช่น สิวเสี้ยน สิวอักเสบ เป็นต้น เภสัชภัณฑ์ที่พบในสถานพยาบาลและร้านขายยาจะเป็นยาชนิดทาภายนอก (ยาใช้ภายนอก) ในรูปแบบของเจลหรือครีม

กรดอะซีลาอิกมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของสิว อีกทั้งช่วยลดการผลิตเคราติน(Keratin) ซึ่งเป็นตัวช่วยให้แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของสิวเจริญเติบโตได้ดี

นอกจากนี้ กรดอะซีลาอิกยังนำไปรักษาโรคโรซาเซีย (Rosacea) อีกด้วย โดยจะช่วยลดการอักเสบของผิวหนัง ปัจจุบันยังได้นำกรดชนิดนี้ไปรักษาฝ้า (Melasma) และใช้เป็นทางเลือกทดแทนยาไฮโดรควิโนน (Hydroquinone, ยารักษาฝ้า)

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นี้ควรต้องอยู่ในความดูแลจากแพทย์โรคผิวหนังเป็นผู้สั่งจ่ายยาเท่านั้น ผู้บริโภคไม่ควรซื้อยามาใช้เอง

กรดอะซีลาอิกมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

กรดอะซีลาอิก

ยากรดอะซีลาอิกมีสรรพคุณดังนี้

กรดอะซีลาอิกมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยากรดอะซีลาอิกคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิว และยับยั้งการผลัดเซลล์ของหนังกำพร้าที่มากผิดปกติ (Follicular keratinization) จากกลไกดังกล่าวส่งผลให้เกิดการรักษาสิวได้ตามสรรพคุณ ส่วนกลไกการรักษาโรคโรซาเซีย (Rosacea) ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด

กรดอะซีลาอิกมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยากรดอะซีลาอิกมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น

 • ยาครีม ขนาดความเข้มข้น 0.2 กรัม/ยาครีม 1 กรัม
 • ยาเจล ขนาดความเข้มข้น 0.15 กรัม/ยาเจล 1 กรัม

กรดอะซีลาอิกมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

การใช้ยากรดอะซีลาอิกรักษาโรคต่างๆของผิวหนัง ขนาดการบริหารยา/ขนาดการใช้ยาจะแตกต่างกันไปขึ้นกับชนิด ความรุนแรงของโรค และดุลพินิจของแพทย์ ในที่นี้จึงขอยกตัวอย่างเฉพาะในการรักษาสิวซึ่งมีขนาดการใช้ยาดังนี้เช่น

 • ผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไป: ล้างหน้าหรือล้างผิวหนังบริเวณที่ต้องการทายาให้สะอาดแล้วซับให้แห้ง จากนั้นทายาชนิดเจลหรือครีมก็ได้ โดยทาบางๆเฉพาะในบริเวณที่เป็นสิววันละ 2 ครั้งเช้า - เย็น ซึ่งอาการของสิวควรจะดีขึ้นภายใน 4 สัปดาห์ ผู้ป่วยบางรายอาจรู้สึกระคายเคือง กรณีนี้ให้เริ่มทายาเพียงวันละครั้งในตอนเย็นเป็นเวลา 1 สัปดาห์ก่อน แล้วค่อยปรับเป็นทาวันละ 2 ครั้งในสัปดาห์ถัดไป การใช้ยาไม่ควรเกิน 6 เดือนและต้องใช้ยาตามแพทย์สั่ง ซึ่งถ้าใช้ยาแล้วผิวบริเวณที่ใช้ยาเกิดแสบ บวม แดง ขึ้นผื่น ฯลฯ ควรหยุดใช้ยา และกลับไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี: ยังไม่มีรายงานผลข้างเคียงที่แน่ชัดของการใช้ยานี้กับเด็กกลุ่มอายุนี้ ดังนั้นการใช้ยานี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยากรดอะซีลาอิก ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมทายาควรทำอย่างไร?

หากลืมทายากรดอะซีลาอิกสามารถทายาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการทายาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

กรดอะซีลาอิกมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยากรดอะซีลาอิกสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น บริเวณที่ทายาอาจมีอาการระคายเคือง อาจพบอาการคันหรือแสบร้อน ผู้ป่วยบางรายอาจพบรอยด่างขาวเกิดขึ้น และอาจทำให้ผิวหนังส่วนนั้นแพ้แสงแดด (ผิวอักเสบ แดง บวม ขึ้นผื่นเมื่อถูกแสงแดดโดยตรง) ได้ง่าย

มีข้อควรระวังการใช้กรดอะซีลาอิกอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้กรดอะซีลาอิกดังนี้เช่น

 • ห้ามใช้ในผู้แพ้ยานี้
 • ห้ามทายานี้บริเวณตา
 • ห้ามใช้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปียกเว้นเป็นคำสั่งจากแพทย์ผู้รักษาเด็ก
 • ห้ามปิดทับบริเวณที่ทายาด้วยผ้าพันแผลใดๆ
 • ระวังการใช้ยาในสตรีตั้งครรภ์และสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร การใช้ยาควรเป็นไปตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
 • ระวังการทายานี้ในบริเวณผิวหนังที่เป็นแผลเปิดด้วยตัวยาจะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้
 • ฝ้าระวังติดตามการใช้ยานี้ในผู้ที่มีผิวสีเข้มด้วยอาจเกิดภาวะรอยด่างขาวติดตามมา
 • ก่อนการใช้ยานี้ต้องทำความสะอาดใบหน้าด้วยสบู่อ่อนหรือโลชั่นที่ใช้สำหรับทำความสะอาดใบหน้า เพื่อป้องกันคราบไคลและสิ่งสกปรกไปอุดตันจนทำให้ตัวยาออกฤทธิ์ได้ไม่ดีเท่าที่ควร
 • ล้างมือก่อนและหลังทายานี้ทุกครั้ง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมกรดอะซีลาอิกด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

กรดอะซีลาอิกมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยากรดอะซีลาอิกมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษากรดอะซีลาอิกอย่างไร?

ควรเก็บยากรดอะซีลาอิกภายใต้อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนตร์

กรดอะซีลาอิกมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยากรดอะซีลาอิกที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Azelex (อะซีเล็กซ์) Allergan
Finacea (ไฟนาเซีย) Bayer Healthcare Pharmaceuticals
Finevin (ฟิเนวิน) Berlex Labs
Skinoren (สกินโนเรน) Intendis / A.Menarini

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Azelaic_acid [2015,Feb7]
2 http://www.mims.com/USA/drug/info/azelaic%20acid/?type=full&mtype=generic#Dosage [2015,Feb7]
3 https://www.medicines.org.uk/emc/PIL.19240.latest.pdf [2015,Feb7]
4 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a603020.html [2015,Feb7]
5 http://www.drugs.com/availability/generic-finacea.html [2015,Feb7]
6 http://www.processrx.com/druginfo/finevin_7273.htm [2015,Feb7]
7 http://www.drugs.com/drug-interactions/azelaic-acid-topical-with-isotretinoin-297-0-1403-0.html [2015,Feb7]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน sirikul Tabelog Tapanut Pick69
Frame Bottom