Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

โภชนาการ
ประเภทอาหารทางการแพทย์ (Type of diet in hospital)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ู้ดูแลผู้ป่วยจึงควรเข้าใจชนิดของประเภทอาหารทางการแพทย์ เพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำได้ถูกต้อง ซึ่งอาหารทางการ แพทย์เหล่านี้คือ อาหารประเภทต่างๆทางการแพทย์นั่นเอง ซึ่งมีความหมายดังนี้ อาหารปกติ ได้แก่ อ ...
ไกวเฟนิซิน (Guaifenesin)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... ยา โรคปอด โรคของปอด โรคทางปอด (Pulmonary disease) ปอดบวม ปอดอักเสบ (Pneumonia) ปอดบวมในเด็ก (Childhood pneumonia) / ปอดอักเสบในเด็ก (Childhood pneumonitis) โรคหืด (Asthma) โรคภูมิแพ้ (Allerg ...
ซูโดอีเฟดรีน (Pseudoephedrine)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... n cold) โรคทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินหายใจ(Respiratory tract disorder) โรคภูมิแพ้(Allergy) เชื้อไวรัส (Viral infection) ไซนัสอักเสบ(Sinusitis) เอฟีดรีน (Ephedrine) {% endblock related % ...
เลือกอาหารเสริมอย่างไร? (How to choose dietary supplements?)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ตผลทางธรรมชาติ โดยมีความเชื่อว่าจะช่วยให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น หรือรักษาโรค หรืออาการบางชนิดได้ ทั้งนี้ในการจะเลือกบริโภคอาหารเสริมควรต้องตระหนักไว้เสมอว่า อาหารเสริมทุกชนิดเป็นสารเคมีซึ่งอาจเป็น ...
นมแม่ : นมแม่ดีที่สุด (Human breast milk)
โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ
... หนบ้าง? ให้นมแต่ละครั้งควรนานเท่าไร? ก่อนและหลังให้นมควรดูแลเด็กอย่างไร? แม่ดูแลเต้านมอย่างไร ก่อน และ หลังให้นม? เมื่อไรควรพบแพทย์ก่อนนัด? ตัวเด็กเอง ตัวแม่เอง หากแม่ไปทำงาน จะทำอย่างไรที่จ ...
การออกกำลังกายป้องกันโรคมะเร็ง (Physical activity for cancer prevention)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... คมะเร็ง ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ ในผู้ใหญ่ ควรออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 150 นาทีเมื่อเป็นการออกกำลังในระดับปานกลาง* หรือ 75 นาทีเมื่อออกกำลังกายเต็มที่* (Vigorous intensity) ทั้งนี้แนะนำให้เฉลี่ยกั ...
อาหารป้องกันมะเร็ง (Nutrition for cancer prevention)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... กินแต่อาหารมีประโยชน์ ให้เน้นอาหารที่ได้จากพืชมากกว่าจากสัตว์ กินอาหารและดื่มเครื่องดื่มในปริมาณที่เหมาะสมไม่ให้เกิดโรคอ้วนและน้ำหนักตัวเกิน จำกัดอาหารประเภทเนื้อแดง (เนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม) ...
กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Muscle weakness)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... งหลากหลายอวัยวะที่พบได้บ่อยเช่น สมอง (เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคเนื้องอกและมะเร็งสมอง) ไขสันหลัง (เช่น ไขสันหลังอักเสบ หรือมีอุบัติเหตุต่อไขสันหลัง ) เส้นประสาท (เช่น เส้นประสาทอักเสบ/โรคเ ...
โรคอ้วน และ น้ำหนักตัวเกิน (Obesity and overweight)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... หนักตัวเกินได้อย่างไร? ดูแลตนเองอย่างไรเมื่อเป็นโรคอ้วน และ มีน้ำหนักตัวเกิน? ควรพบแพทย์เมื่อไร? ป้องกันโรคอ้วน และ น้ำหนักตัวเกินได้อย่างไร? บรรณานุกรม {% endblock toc %} ...
อาหารมีประโยชน์ห้าหมู่ (Healthy diet)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... block article_content %}{% linkify %} บทนำ อาหาร (Nutrition หรือ Food) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกายเพื่อช่วยการทำงานของเซลล์ ต่างๆให้ดำเนินเป็นปกติ ให้ร่างกายเจริญเติบโต ให้แข็งแรง ซ่อมแซมเซลล์ที่เส ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom