อาการปวดข้อ (Joint pain)

บทความที่เกี่ยวข้อง
ปวดข้อ

อาการปวดข้อ(Joint pain) เป็นอาการพบบ่อย เมื่อมีอาการปวดข้อมักส่งผลให้ต้อง จำกัดการเคลื่อนไหวและการทำงานของข้อที่ปวด ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน

อาการปวดข้อ พบเกิดได้กับทุกข้อในร่างกาย อาจเกิดเพียงข้อเดียวหรือหลายๆข้อพร้อมกันทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ ข้อที่พบเกิดอาการปวดได้บ่อย คือ ข้อเข่า, ข้อกระดูกสันหลัง, และข้อนิ้วมือ

อาการปวดข้อ มักเกิดร่วมกับอาการอื่นๆ เช่น ปวดกระดูก, ข้อบวม, อาจมีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ร่วมด้วยทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ

สาเหตุของอาการปวดข้อมีได้มากมาย ที่พบบ่อย คือ

  • การเสื่อมตามอายุ เช่น ข้อเข่า และข้อสันหลัง
  • เป็นส่วนหนึ่งของอาการของ

      o โรคหรือ ภาวะต่างๆทั้งที่ไม่ติดเชื้อของข้อ เช่น โรคออโตอิมมูน/โรคภูมิต้านตนเอง โรคข้อรูมาตอยด์ โรคเกาต์

      o ข้ออักเสบติดเชื้อ โรคหนองใน

  • การมีไข้ เช่น ไข้หวัดใหญ่
  • อุบัติเหตุต่างๆ เช่น อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

บรรณานุกรม

  1. https://medlineplus.gov/ency/article/003261.htm[2020,Sept12]