วิงเวียน เวียนศีรษะ รู้สึกหมุน (Dizziness)

บทความที่เกี่ยวข้อง
วิงเวียน

วิงเวียน เวียนศีรษะ (Dizziness) คือ อาการที่ก่อให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้อยู่ใน ท่าปกติ รู้สึกเอียง คล้ายจะเซ ล้ม และ/หรือหมุน มักเกิดร่วมกับอาการคลื่นไส้ อยากอาเจียน อาจมีใจสั่นได้

อาการวิงเวียนเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น

 • จากการอักเสบของประสาททรงตัวที่อยู่ในหูชั้นใน
 • จากหูติดเชื้อ
 • จากหูชั้นในเสื่อมตามอายุ
 • จากสมองขาดเลือดเช่น จากภาวะความดันโลหิตต่ำ ภาวะซีด
 • จากโรคหลอดเลือดหัวใจ
 • จากโรคหลอดเลือดสมอง
 • จากโรคปวดศีรษะไมเกรน
 • จากภาวะผิดปกติของฮอร์โมนเช่น การตั้งครรภ์
 • จากความผิดปกติในการเห็นภาพของดวงตา
 • จากผลข้างเคียงของยาบางชนิดเช่น ยากันชักบางชนิด หรือยาคลายเครียดบางชนิด หรือ
 • จากปัญหาด้านอารมณ์/จิตใจเช่น เครียด

โดยทั่วไป อาการวิงเวียนมักหายได้เองเมื่อได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีอาการวิงเวียนเกิดขึ้นบ่อยหรือมีอาการมากจนกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ควรพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลเพื่อหาสาเหตุ

Updated 2015, July 11