ผื่นนูน (Papule)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ผื่นนูนเป็นตุ่ม/ก้อนแข็ง ที่นูนขึ้นมาเหนือผิวหนัง มีขอบเขตชัดเจน มีขนาดได้ตั้งแต่เล็กเท่าหัวเข็ม ไปจนถึงไม่เกิน 1 เซนติเมตร (แพทย์บางท่านให้ไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร) มีรูป ลักษณะได้ต่างๆ เช่น กลม รี หยักไม่เรียบ มีสีได้ต่างๆ เช่น สีเดียวกับผิวหนัง สีแดง สีน้ำตาล สีชมพู หรือสีม่วง และบางครั้งอยู่รวมกันหลายๆตุ่ม ให้ลักษณะเป็นปื้น หรือเป็นแถวได้

ผื่นนูน ไม่ใช่อาการเฉพาะของโรคใดโรคหนึ่ง พบได้ในโรคผิวหนังหลายชนิด เช่น ผื่นนูนพีพีพี สิวอักเสบ ผื่นจากผิวหนังอักเสบทั้งจากติดเชื้อ หรือจากโรคภูมิแพ้

บรรณานุกรม

  1. Papule http://en.wikipedia.org/wiki/Papule [2014,Feb27].