logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ไม่มีประจำเดือน

อาการ : ไม่มีประจำเดือน

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วรลักษณ์ สมบูรณ์พร

วัยหมดประจำเดือน (Menopause)

วัยใกล้หมดประจำเดือน (Perimenopause) เป็นช่วงเวลาที่ผู้หญิงยังไม่หมดประจำเดือน หรือ ไม่มีประจำเดือนมาระยะเวลาหนึ่ง แต่ไม่ถึง 1 ปี