logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ไข้เจ็บคอ

อาการ : ไข้เจ็บคอ

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

ไข้รูมาติก (Rheumatic fever)

เมื่อมีอาการไข้ เจ็บคอ โดยที่ไม่ค่อยมีอาการไอ ไม่มีน้ำมูก ควรรีบพบแพทย์/ไปโรงพยา บาลเพื่อพิจารณาใช้ยาปฏิชีวนะรักษาโดยเฉพาะวัยเด็กและวัยรุ่น