logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคมะเร็ง

อาการ : โรคมะเร็ง

โดย แพทย์หญิง ชลศณีย์ คล้ายทอง

รังสีรักษา ฉายรังสี ใส่แร่ (Radiation therapy)

ผู้ป่วยสามารถคลุกคลีอยู่กับทุกๆคนรวมถึงเด็กทารกหรือสตรีมีครรภ์ได้เหมือนคนปกติทั่วๆไป เนื่องจากมะเร็งไม่ใช่โรคติดต่อ และการฉายแสงนั้นจะมีรังสีอยู่เฉพาะขณะเปิดเครื่องฉายรังสีเท่านั้น จึงไม่มีรังสีตกค้างอยู่กับผู้ป่วย ส่วนเรื่องการมีเพศสัมพันธ์นั้นไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใด ยกเว้นเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการฉายรังสีบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ ซึ่งแพทย์จะแนะนำเป็นรายๆไป

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

อัตรารอดที่ห้าปี หรืออัตราอยู่รอดที่ห้าปี (Five year survival rate)

อัตรารอดที่ห้าปี หรืออัตราอยู่รอดที่ห้าปี หมายถึง เมื่อเป็นโรคมะเร็งโอกาสที่ผู้ป่วยสามารถ อยู่รอดได้ภายหลังการรักษาได้ 5 ปี มีได้ร้อยละเท่าไร

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ยารักษาตรงเป้า (Targeted Therapy)

ยารักษาตรงเป้า (Targeted therapy) ได้แก่ ยารักษาโรคมะเร็งชนิดหนึ่งแตกต่างจากรังสีรักษาและยาเคมีบำบัด ซึ่งทั้งสองวิธีการจะฆ่าตัวเซลล์มะเร็ง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

มะเร็งทวารหนัก (Anal cancer)

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดโรคมะเร็งทวารหนัก แต่พบปัจจัยเสี่ยงได้แก่ มีประวัติการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก

โดย แพทย์หญิง ชลศณีย์ คล้ายทอง

มะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric cancer)

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งกระเพาะอาหาร แต่มีข้อแนะนำ เพราะอาจลดโอกาสเกิดโรคนี้ได้บ้าง