logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคภูมิแพ้

อาการ : โรคภูมิแพ้

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคภูมิแพ้ตนเอง หรือโรคภูมิต้านตนเอง (Autoimmune disease) และโรคภูมิแพ้ (Allergy)

โรคภูมิแพ้ตนเอง/โรคภูมิต้านตนเอง และโรคภูมิแพ้ เป็นคนละโรคกัน แต่อยู่ในกลุ่มโรคเรื้อรังเหมือนกัน...

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เซทิไรซีน (Cetirizine)

ยาเซทิไรซีนมีสรรพคุณใช้รักษาอาการแพ้ต่างๆ เช่น ผื่นคัน ลมพิษเรื้อรัง รักษาอาการแพ้จากการเป็นโรคหวัด คัดจมูก ถึงแม้ยาเซทิไรซีนจะจัดอยู่ในหมวดที่ค่อนข้างปลอดภัย

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาลอราทาดีน (Loratadine)

ยาลอราทาดีนมีสรรพคุณ คือ รักษาอาการแพ้ต่างๆ เช่น แพ้เกสรดอกไม้ ลมพิษ ผื่นคัน ระคายเคืองที่ตา คันจมูก อาการจาม เป็นต้น ลอราทาดีนจัดอยู่ในยากลุ่มยาอันตราย

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาไดเฟนไฮดรามีน (Diphenhydramine) หรือ เบนาดริล (Benadryl)

ยาไดเฟนไฮดรามีนมีสรรพคุณดังนี้ ใช้บำบัดรักษาอาการแพ้ของร่างกาย เช่น ไอ อาการโรคหวัด ลมพิษ, ป้องกันอาการ เมารถ เมาเรือ หากได้รับยานี้เกินขนาด อาจพบอาการจิตหลอน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

นาโซเน็กซ์ (Nasonex)

ยานาโซเน็กซ์มีสรรพคุณดังนี้ ป้องกันและบำบัดรักษาอาการแพ้/โรคภูมิแพ้ตามฤดูกาล, รักษาอาการไซนัสอักเสบ อาการคัดจมูก หลังการใช้ยาจะเริ่มเห็นอาการดีขึ้นตามลำดับ