logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคพาร์กินสัน

อาการ : โรคพาร์กินสัน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เลโวโดปา (Levodopa)

ยาเลโวโดปามีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคพาร์กินสัน ควรรับประทานยานี้พร้อมอาหารเพื่อลดอาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) ที่ทำให้รู้สึกไม่สบายในกระเพาะอาหารและลำไส้

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

คาร์บิโดปา (Carbidopa)

ยาคาร์บิโดปามีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อรักษาโรคพาร์กินสัน ผู้ป่วยบางรายอาจพบเห็นอาการเหงื่อ ปัสสาวะ และ/หรือน้ำลายมีสีคล้ำเช่น เป็นสีแดง น้ำตาล หรือดำ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไตรเฮกซีเฟนิดิล (Trihexyphenidyl)

ยาไตรเฮกซีเฟนิดิลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อรักษาอาการโรคพาร์กินสัน ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคต้อหิน โรคลำไส้ไม่ทำงานหรือลำไส้เคลื่อนตัวน้อย โรคต่อมลูกหมากโต

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อะแมนตาดีน (Amantadine)

ยาอะแมนตาดีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น บำบัดอาการของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน, รักษาและป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ เช่น ชนิด H3N2

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อะโปมอร์ฟีน (Apomorphine)

ยาอะโปมอร์ฟีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น บำบัดรักษาอาการโรคพาร์กินสันโดยใช้ในรูป แบบของยาฉีด, บำบัดสมรรถนะทางเพศของบุรุษ (นกเขาไม่ขัน)