logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / แพ้ซัลฟา

อาการ : แพ้ซัลฟา

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

การแพ้ยากลุ่มซัลฟา (Sulfa Drug Allergy)

ยาในกลุ่มซัลฟา/ยาซัลฟา (Sulfa drug)เป็นการเรียกชื่อของกลุ่มยาตามลักษณะโครงสร้างทางเคมีที่เป็นชื่อสั้นๆของโครงสร้างทางเคมีที่เรียกว่า “ซัลโฟนาไมด์”