logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก

อาการ : แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

ฟาโมทิดีน (Famotidine)

ยาฟาโมทีดีนมีข้อบ่งใช้/สรรพคุณในการรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือในลำ ไส้เล็ก (โรคแผลเปบติก) บรรเทาอาการโรคกรดไหลย้อน (GERD)