logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / แผลในกระเพาะอาหาร

อาการ : แผลในกระเพาะอาหาร

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ทีพรีโนน (Teprenone)

ยาทีพรีโนน(Teprenone) เป็นสารประกอบที่มีสูตรโครงสร้างคล้ายกับTerpenes นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า สารประกอบ Terpenes มีปะปนอยู่ในน้ำมันหอมระเหย จากต้นพืชหลายชนิด