logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / แผลร้อนใน

อาการ : แผลร้อนใน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

กรดไทรคลอโรอะซีติค (Trichloroacetic acid)

ด้วยฤทธิ์กัดกร่อนและเป็นอันตราย การใช้กรดไทรคลอโรอะซีติค ต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยว ชาญ เช่น แพทย์ผิวหนัง เป็นต้น และหัตถการทางการแพทย์

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

แอมเลกซานอกซ์ (Amlexanox)

ยาแอมเลกซานอกซ์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้รักษาอาการแผลร้อนในของช่องปากโดยช่วยทำให้แผลร้อนในหายเร็วขึ้น ลดอาการปวดอักเสบในบริเวณที่เกิดแผลร้อนใน