logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / แผลขนาดเล็กที่ผิวหนัง

อาการ : แผลขนาดเล็กที่ผิวหนัง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

มิวพิโรซิน (Mupirocin)

ยามิวพิโรซินมีสรรพคุณดังนี้ รักษาการติดเชื้อบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผล, รักษาแผลพุพอง แผลน้ำร้อนลวกที่เป็นบริเวณแผลเล็กน้อย, รักษาแผลจากแมลงกัดต่อย