logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / แขนขาไม่มีแรง

อาการ : แขนขาไม่มีแรง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

มวลกล้ามเนื้อน้อย หรือ กล้ามเนื้อพร่อง (Sarcopenia)

มวลกล้ามเนื้อน้อย(Sarcopenia) คือ โรคกล้ามเนื้อที่เกิดจากการเสื่อมและลดลงของมวลกล้ามเนื้อทั่วตัวอย่างต่อเนื่องมักจากความชรา ส่งผลให้การทำงาน...