logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก

อาการ : แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ความเข้าใจผิดพบบ่อยในโรคหลอดเลือดสมอง (Common misunderstood in stroke)

ผู้ป่วยที่ทานยาละลายลิ่มเลือด วาร์ฟาริน (Warfarin) อาจมีปัญหาเลือดออกง่าย ต้องระมัดระวังในการฝังเข็ม หรือการนวดที่รุนแรง อาจก่อให้เกิดภาวะเลือดออกได้ง่ายได้