logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เหงื่อออกมากที่รักแร้จนชุ่ม

อาการ : เหงื่อออกมากที่รักแร้จนชุ่ม

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

รักแร้เปียก หรือ เหงื่อมากที่รักแร้ (Sweaty armpits)

รักแร้เปียก คือ ภาวะในชีวิตประจำวันที่มีเหงื่อออกที่รักแร้มากเกินปกติ, เกินกว่าการระบายความร้อนของร่างกาย เพื่อคงอุณหภูมิร่างกายให้ปกติคงที่ ทั่วไปมักเกิดกับรักแร้ทั้ง 2 ข้างพร้อมกัน