logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เป็นฝ้า

อาการ : เป็นฝ้า

โดย แพทย์หญิง อนงค์ลักษณ์ รัตนศิริวิไล

ฝ้า (Melasma)

ฝ้า (Melasma หรือ Cholasma หรือ Mask of pregnancy) เป็นความผิดปกติที่พบได้บ่อย ซึ่งไม่ได้มีมาแต่กำเนิด โดยมีลักษณะเป็นปื้นหรือแผ่นสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้ม

โดย พรลภัส บุญสอน

ยารักษาฝ้า (Melasma medications)

ยารักษาฝ้า หรือ ยาแก้ฝ้า หรือ ยาฝ้า (Melasma medications) เป็นยาที่ใช้ยับยั้งการสร้างเม็ดสีและรอยฝ้า ซึ่งมีลักษณะเป็นผื่นราบน้ำตาลที่ใบหน้า

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

กรดโคจิก (Kojic acid)

ยากรดโคจิก(Kojic acid) เป็นกรดที่มีขนาดโมเลกุลเล็กๆ สูตรเคมีคือ C6H6O4 กรดโคจิกพบได้ในธรรมชาติโดยผลิตจากเชื้อราที่มีชื่อว่า Aspergillus oryzae