logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เด็กไม่อยากไปโรงเรียน

อาการ : เด็กไม่อยากไปโรงเรียน

โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ

เด็กไม่อยากไปโรงเรียน (School refusal)

การไม่อยากไปโรงเรียนหากปล่อยทิ้งไว้นานโดยยอมให้เด็กหยุดโรงเรียน การแก้ปัญหาจะยากกว่าการรีบให้เด็กได้ไปโรงเรียน