logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน

อาการ : เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

การตรวจค่าเอนไซม์ ซีพีเค (CPK test)

เมื่อผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วย อาการที่แพทย์สงสัยเกิดจาก การบาดเจ็บ การอักเสบ การถูกทำลาย ของ กล้ามเนื้อหัวใจ หรือ กล้ามเนื้อลาย หรือ สมอง หรือ ปอด