logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เจ็บ

อาการ : เจ็บ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

คางทูม (Mumps)

คางทูมเป็นโรคไม่รุนแรง มักหายได้เองภายใน 7 - 10 วัน โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัย แต่เมื่อเกิดในวัยรุ่นหรือในผู้ใหญ่ ความรุนแรงโรคอาจสูงกว่าในเด็กปฐมวัยมาก

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

เล็บขบ (Ingrown nail)

เล็บขบ (Ingrown nail หรือ Onychocryptosis) คือภาวะที่ขอบเล็บด้านข้างเจริญเติบโต กินลึกลงไปในผิวหนังของนิ้วที่หุ้มเล็บอยู่

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ปวด เจ็บ (Pain)

ปวด/เจ็บ (Pain) เป็นอาการ เป็นความรู้สึกไม่สุขสบายที่เกิดจากมีการกระตุ้นประสาทรับความเจ็บปวด ทั้งนี้มักเกิดจากเนื้อเยื่อเกี่ยวพันในบริเวณที่เกิดอาการปวด/เจ็บ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

เจ็บ/ปวดร้าว (Referred pain)

เจ็บ/ปวดร้าว คือ อาการเจ็บ/ปวดที่เกิดขึ้นในตำแหน่งที่ไม่ได้เกิดโรค แต่อาจเกิดร่วมกับ อาการปวดในตำแหน่งที่เกิดโรคด้วยก็ได้เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

กระดูกหัก ภาวะกระดูกหัก (Broken bone)

กระดูกหัก (Borken bone หรือ Bone fracture) เป็นภาวะไม่ใช่โรค เป็นภาวะที่กระดูกในร่างกายแตกหรือหัก จึงส่งผลให้กระดูกไม่สามารถทำงานหรือเคลื่อนไหวได้