กระดูกหัก ภาวะกระดูกหัก (Broken bone)

บทความที่เกี่ยวข้อง
กระดูกหัก-ภาวะกระดูกหัก

กระดูกหัก (Borken bone หรือ Bone fracture) เป็นภาวะไม่ใช่โรค เป็นภาวะที่กระดูกในร่างกายแตกหรือหัก จึงส่งผลให้กระดูกไม่สามารถทำงานหรือเคลื่อนไหวได้กล่าวคือ เจ็บมากเมื่อลงน้ำหนักบนกระดูกชิ้นนั้นหรือเมื่อเคลื่อนไหวกระดูกชิ้นนั้นหรือกระดูกชิ้นนั้นไม่สามารถ รองรับน้ำหนักต่างๆได้ตามปกติ

กระดูกหักเกิดได้กับกระดูกทุกชิ้นของร่างกาย อาจเกิดเพียงชิ้นเดียวหรือหลายชิ้นพร้อมๆกันทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ

เมื่อเกิดกระดูกหัก จะมีได้หลากหลายลักษณะขึ้นกับสาเหตุเช่น บางครั้งกระดูกอาจยังคงติดอัดกันอยู่ บางครั้งอาจแตกเป็น 2 ท่อน บางครั้งอาจแตกหักเป็นหลายๆท่อน บางครั้งอาจหักเกยกันอยู่

กระดูกหักพบได้ในทุกเพศ ทุกอายุตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ โดยสาเหตุหลักของกระดูกหักคือจากอุบัติเหตุ ที่พบรองลงไปคือ จากโรคกระดูกพรุน (มักพบในผู้สูงอายุ) ที่พบได้น้อยมากคือ กระดูกเปราะหักง่ายจากโรคทางพันธุกรรมที่พบกระดูกหักง่ายตั้งแต่ในวัยเด็ก

การรักษากระดูกหักคือ การพักใช้งานกระดูกนั้นจนกว่ากระดูกนั้นจะติดดี การเข้าเฝือก และ/หรือการผ่าตัดใส่เหล็กดาม นอกจากนั้นคือ การรักษาสาเหตุเช่น ในโรคกระดูกพรุน เป็นต้น

การจะรู้ว่ามีกระดูกหักคือ จะเจ็บในตำแหน่งกระดูกหักมากจนเคลื่อนไหวลงน้ำหนักไม่ได้ ร่วมกับในส่วนที่เกิดการหัก กระดูกชิ้นนั้นจะดูผิดรูปไป

เมื่อสงสัยกระดูกหักจากมีอาการดังกล่าว ต้องไม่เคลื่อนไหวลงน้ำหนักในส่วนนั้น หาคนช่วยและหาวัสดุช่วยดามกระดูกส่วนนั้นเพื่อป้องกันการหักเกยหรือเกิดการหักเพิ่มเติม หลัง จากนั้นรีบไปโรงพยาบาลฉุกเฉิน

บรรณานุกรม

  1. Bone fracture http://en.wikipedia.org/wiki/Bone_fracture [2015,July18]
  2. Broken bone http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000001.html [2015,July18]
Updated 2015, July 18