logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เข่าเสื่อม

อาการ : เข่าเสื่อม

โดย ผศ.ดร.มนสภรณ์ วิทูรเมธา

การดูแลตนเองเมื่อใส่ข้อเข่าเทียม (Self care after knee replacement)

ข้อเข่า เป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายที่ช่วยรับน้ำหนักตัวได้มากที่สุด เพื่อช่วยให้คนเราสามารถทรงตัวได้สมดุล และมีการเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องตัว

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไดอะเซอรีน (Diacerein)

ยาไดอะเซอรีน(Diacerein) หรือ Diacetylrhein เป็นยาแก้อาการข้อ/เข่าเสื่อม (Osteoarthritis) ตัวยาชนิดนี้มีกลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของสารประเภทโปรตีน