logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ฮอร์โมนเพศหญิงผิดปกติ

อาการ : ฮอร์โมนเพศหญิงผิดปกติ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โปรเจสติน (Progestins)

ยาโปรเจสตินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น ใช้เป็นยาคุมกำเนิดป้องกันการตั้งครรภ์, ช่วยให้รอบประจำเดือนเป็นไปอย่างปกติ, ป้องกันการหนาตัวจนเกินไปของเยื่อบุโพรงมดลูก