logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / อาการเออร์โกทิซึม

อาการ : อาการเออร์โกทิซึม

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

เออร์โกทิซึม หรือ ภาวะความเป็นพิษจากสารในกลุ่มเออร์โกลีน (Ergotism)

เดิมที ภาวะพิษจากสาร/ยาในกลุ่มเออร์โกลีน(Ergoline หรือ Ergot alkaloid หรือเรียกสั้นๆว่า Ergot/เออร์กอต) เกิดจากการที่ร่างกายได้รับสารเออร์โกทามีน(Ergotamine)