logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / อาการผิดปกติของเหงือก

อาการ : อาการผิดปกติของเหงือก

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคปริทันต์ หรือ โรครำมะนาด (Periodontal Disease)

โรคปริทันต์ หรือ โรครำมะนาด(Periodontal Disease) คือ โรคอักเสบเรื้อรังของเนื้อเยื่อทุกชนิดที่อยู่ล้อมรอบฟันซึ่งเรียกว่า ‘เนื้อเยื่อปริทันต์ที่รวมเหงือกด้วย

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคเหงือก หรือ โรคของเหงือก (Gum disease)

โรคเหงือก หรือ โรคของเหงือก(Gum disease หรือ Gingival disease)คือ โรค/ภาวะผิดปกติต่างๆที่เกิดกับเหงือกซึ่งส่งผลให้เหงือกอักเสบ อาการพบบ่อยคือ เหงือกจะเจ็บ