logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / อาการชักในเด็กเล็ก

อาการ : อาการชักในเด็กเล็ก

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

กลุ่มอาการชัก Lennox-Gastaut syndrome (LGS)

อาการชักมีหลายชนิด เช่น การชักแบบทั่วทั้งตัวและหมดสติ และการชักเฉพาะส่วนของร่างกายแบบมีสติดีแล้วลุกลามทั้งตัวและหมดสติ บางคนมีอาการชักเพียงชนิดเดียว