logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / อวัยวะเพศชายไม่แข็งตัว

อาการ : อวัยวะเพศชายไม่แข็งตัว

โดย นายแพทย์ รุ่งโรจน์ ตรีนิติ

นกเขาไม่ขัน (Erectile dysfunction)

นกเขา หรือศัพท์ทางการว่า ‘อวัยวะเพศชาย หรือ อวัยวะสืบพันธ์ชาย หรือ องคชาต (Penis)’ เป็นเอกสิทธิ์ที่พระเจ้ามอบให้กับเอกบุรุษโดยเฉพาะ สตรีเพศไม่มีโอกาสมีได้