logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / อวัยวะเพศชายไม่แข็งตัว

อาการ : อวัยวะเพศชายไม่แข็งตัว

โดย นายแพทย์ รุ่งโรจน์ ตรีนิติ

นกเขาไม่ขัน (Erectile dysfunction)

นกเขา หรือศัพท์ทางการว่า ‘อวัยวะเพศชาย หรือ อวัยวะสืบพันธ์ชาย หรือ องคชาต (Penis)’ เป็นเอกสิทธิ์ที่พระเจ้ามอบให้กับเอกบุรุษโดยเฉพาะ สตรีเพศไม่มีโอกาสมีได้

โดย กันตนพ สว่างวงษ์

นกเขาไม่ขัน (Erectile dysfunction) - Update

นกเขาไม่ขัน คือโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile dysfunction: ED or Impotence) เป็นภาวะเวลานาน (Duration) ไม่พอ หรือความพึงพอใจ (Satisfaction) ไม่มี จากการ...