logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หูน้ำหนวกเรื้อรัง

อาการ : หูน้ำหนวกเรื้อรัง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

คอเลสทีอะโทมา (Cholesteatoma)

คอเลสทีอะโทมา (Cholesteatoma) คือ โรคของหูชั้นกลางจากมีเซลล์หูชั้นนอกชนิดสร้างสารเคอราตินเข้าไปพอกเจริญอยู่ผิดที่ในหูชั้นกลาง จนเกิดการเจริญและการตายหมักหมมต่อเนื่องจนเกิดเป็นก้อนเนื้อ, และ/หรือเป็นถุงน้ำที่ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆ