logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หูดับ

อาการ : หูดับ

โดย นายแพทย์ วิรัช ทุ่งวชิรกุล

ไข้หูดับ โรคติดเชื้อสเตรปโตคอกคัส ซูอิส (Streptococcus suis)

ไข้หูดับ หรือโรคติดเชื้อสเตรฟโตคอกคัส ซูอิส (Streptococcus suis ย่อว่า S. suis) เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (Zoonotic infectious disease)