หูดับ หูตึง หูหนวก (Deaf)

บทความที่เกี่ยวข้อง
หูดับ-หูตึง-หูหนวก

หูดับ หรือหูตึง หรือหูหนวก (Deaf) เป็นอาการที่การได้ยินลดลงจนถึงไม่ได้ยินเลย อาจเกิดกับหูเพียงข้างเดียวหรือกับหูทั้งสองข้างทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ

สาเหตุของอาการหูดับมีได้หลากหลายที่พบบ่อยเช่น จากประสาทหูเสื่อมตามอายุ โรคหูติดเชื้อ โรคแก้วหูทะลุ จากมีการเปลี่ยนแปลงความดันอากาศฉับพลัน จากการได้ยินเสียงดังเรื้อรัง จากโรคไข้หูดับ และจากโรคเนื้องอกประสาทหู และบางครั้งเป็นโรคหูหนวกแต่กำเนิด

อาการหูหนวกอาจเกิดร่วมกับอาการอื่นๆได้ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุเช่น เป็นใบ้ ปวดศีรษะ มีไข้ เวียนศีรษะ และ/หรือมีสารคัดหลั่งจากหู

เมื่อมีอาการหูดับทันทีหรือเกิดร่วมกับอาการอื่นๆดังได้กล่าวแล้ว ควรรีบพบแพทย์/แพทย์ หูคอจมูก/ไปโรงพยาบาลเพื่อหาสาเหตุเพราะบางสาเหตุอาจรักษาให้หายและหูกลับมาได้ยินได้

Updated 2015, Oct 31