logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หายใจลำบากจากแร่ใยหิน

อาการ : หายใจลำบากจากแร่ใยหิน

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

แอสเบสโตสิส โรคปอดจากแร่ใยหิน (Asbestosis)

โรคแอสเบสโตสิส (Asbestosis)คือ โรคปอดเรื้อรังจากเนื้อเยื่อปอดเกิดพังผืดเรื้อรังรุนแรง ที่เกิดจากการสูดดมแร่ใยหิน(Asbestos)เข้าสู่ปอดในปริมาณสูง