logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หายใจลำบาก

อาการ : หายใจลำบาก

โดย รองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ นายแพทย์ วัชรา บุญสวัสดิ์

โรคหืด (Asthma)

บางครั้งหลอดลมตีบมาก ผู้ป่วยอาจหายใจไม่ได้เลย ส่งผลให้ขาดอากาศหายใจทำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งเรามักจะไม่ทราบว่าโรคหืดทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

คอตีบ (Diphtheria)

โรคคอตีบจัดเป็นโรครุนแรงเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ ทั้งนี้ความรุนแรงของโรคขึ้นกับการ ได้รับยาต้านสารพิษและยาปฏิชีวนะอย่างรวดเร็วภายใน 1 - 2 วันหลังมีอาการ

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย

เด็กโรคหืด (Childhood asthma)

การรักษาด้วยยาพ่นสูดหรือยารับประทานเพื่อรักษาโรคมีประสิทธิภาพสูง ผู้ป่วยเด็กเมื่อเริ่มใช้ยาไปไม่นานเช่น 1 - 3 เดือนอาการก็จะดี

โดย นายแพทย์ พิชัย พัวเพิ่มพูนศิริ

ภาวะเร่งด่วนทางลำคอ (Throat emergencies)

ภาวะเร่งด่วนทางลำคอ (Throat emergencies) คือ โรคหรือภาวะผิดปกติทางลำคอที่ก่อให้เกิดอาการผิดปกติรุนแรงฉับพลัน/เฉียบพลัน

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

ซาร์ส (SARS)

ผู้ป่วยโรคซาร์สที่เสียชีวิต ส่วนใหญ่เกิดเนื่องจากระบบหายใจเกิดล้มเหลวจากเชื้อไวรัสที่ไปทำลายปอดนั่นเอง